divendres, 26 de febrer del 2016

Prepara l'examen Tema 6: La Catalunya medieval

Per a preparar bé l'examen treballa força les següents preguntes:
1.- Situa els pobles de la teva comarca.
2.- Digues el nom de les comarques que toquen la teva i la seva capital.
3.- Situa en el mapa els països i capitals d'Europa.
4.- Països i capitals de centre i nord d’Amèrica.
5.- Preguntes breus:
·         Què és la Marca Hispànica? Com  i quan es va crear?
·         Quins comtats formaven la Marca Hispànica?
·         A qui interessava poblar la Marca Hispànica?
·         Quan podem començar a parlar de la Casa Comtal de Barcelona? Com es va formar?
·         En quin moment i quin fet succeeix que provoca la ruptura dels lligams amb els francs?
·         Quin monarca catalanoaragonès va conquerir les Balears?
Fins on va arribar l'expansió de la Corona d'Aragó pel sud peninsular? Per què?
·         Quin interès podien tenir per a la Corona d'Aragó les grans illes de la Mediterrània.
·         Qui va signar i què va suposar el Tractat de Corbeil?
·         Que va suposar la Batalla de Muret?
·         A què va donar lloc el Tractat d'Almirra?
·         Fes un llistat dels territoris catalans durant la primera meitat del segle XV.
·         Fes una piràmide social i indica quins són els estaments privilegiats de la Corona d'Aragó.
·         Per què la població es distribuïa de forma diferent a la Catalunya Vella que a la Nova? A què et sembla que és degut?
·         Descriu el paper que van fer els monestirs en la repoblació de Catalunya. Com es va fer aquesta repoblació?
6.- Explica, extensament, què es va aconseguir amb la política matrimonial on es va veure immersa Peronella d'Aragó.
7.- Explica quines van ser les causes de l'expansió de la Corona d'Aragó per la Mediterrània.
8.- Quines conseqüències va tenir l'expansió de la Corona d'Aragó per la Mediterrània? Explica-ho detalladament.
9.- Vocabulari: almogàver, remença, Sentència arbitral de Guadalupe, masos rònecs, colons, mà major, menestral, mà menor, mà mitjana, mudèjar
10.- Hi haurà també un comentari de text o d’una imatge.