diumenge, 3 d’abril del 2016

GEOGRAFIA (01)

Mapa de Ptolomeu (segle I dC), reeditat al 1482.

LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA: ELS MAPES.
El mapa és la representació simplificada de la superfície terrestre sobre una superfície plana.
La cartografia és la ciència que elabora els mapes.
Un bon mapa ha de tenir:
  • Títol
  • Orientació
  • Llegenda
  • Escala
  • coordenades geogràfiques
  • ToponímiaLA LATITUD I LA LONGITUD
Per a localitzar els llocs en l’espai geogràfic s’utilitza una xarxa de coordenades geogràfiques i se mesuren en latitud i longitud.
Les coordenades geogràfiques són unes línies imaginàries que es tracen sobre el mapes del globus terraqui en forma de malla, els paral·lels i meridians.

 
Els paral·lels són les línies dibuixades en paral·lel a la línia de l’Equador, que és el nº 0.
Altres paral·lels importants, més petits que l’Equador, són el Cercle Polar Àrtic i el Tròpic de Càncer  al Nord, i el Cercle Polar Antàrtic i el Tròpic de Capricorni al Sud.

 
Els meridians, que van de pol a pol, són les línies dibuixades en perpendicular al paral·lel de l’Equador, i en parl·lel al meridià que passa per Greenwich, que és el nº 0.

 
Localització exacta d’un punt de la Terra.
Per situar exactament un punt és necessari saber les seves mesures de coordenades geogràfiques: la latitud i la longitud.
La latitud és la distància angular entre un punt i el paral·lel de l’Equador. Pot ser nord (N) o sud (S).
La longitud és la distancia angular entre un punt i el meridià de Greenwich. Pot ser est  (E) o oest (O).
 
A veure com va el teu GPS!!!
1.- Localitza les coordenades geogràfiques de diferents ciutats i continents.

2.- Quines són les parts fonamentals que ha de tenir un mapa?
3.- Què és la latitud?
4.- Què és la longitud?
5.- Defineix, amb les teves paraules: topònim i llegenda