dissabte, 7 de maig del 2016

Prepara l'examen del tema 7: GeografiaPer a preparar bé l'examen treballa força les següents preguntes:
1.- Situa els pobles de la teva comarca.
2.- Digues el nom de les comarques que toquen la teva i la seva capital.
3.- Situa en el mapa els països i capitals d'Europa.
4.- Països i capitals de centre i nord d’Amèrica. Pots trobar informació en aquest enllaç.
5.- Preguntes breus:
·       Quins són els elements fonamentals d’un mapa?
·       Tipus de mapes. Quines diferències hi ha entre aquests?
·       Com s’estructura la població?
6.- Saber interpretar un gràfic (podeu trobar la informació a les pàg. 148-149)
7.- Per què ñes important coènxier l’estructura per edat i sexe d’una població? Explica-ho i posa exemples.
8.- Exercici on hauràs de calcular els valors de densitat de població, taxa bruta de natalitat, de mortalitat, creixement vegetatiu... (pots trobar l’exemple a l’exercici 7 de la pàg. 155).
9.- El continent americà es divideix culturalment en tres regions. Quins són i en què es diferencien? Posa exemples.
10.- Explica extensament quins van ser els principals països que van colonitzar el continent Africà, i com aquesta colonització va afectar la divisió territorial.
11.- Quins països van colonitzar Amèrica? Com va afectar aquesta colonització als nadius d’aquell continent?
12.- Com va afectar la colonització als aborígens australians?
13.- Vocabulari: escala, toponímia, llegenda, longitud, latitud, mortalitat, esperança de vida, creixement natural, creixement real,
14.- Hi haurà també un comentari de text o d’una imatge.

dimecres, 4 de maig del 2016

El meandre de Flix: una mirada diferent

L’alumnat de 2n d’ESO ha fet la sortida al meandre de Flix, activitat inclosa dins les Jornades Culturals 2016. Ha estat un dia ideal per a caminar i per a gaudir del paratge natural que envolta el meandre. Durant la sortida els alumnes, dividits en grups de 4 membres, han fet diverses activitats centrades en el coneixement dels mapes, la topografia i l’orientació fent fotografies, dibuixos, croquis de l’itinerari, utilització de brúixola i el reconeixement del medi natural. A més, hem aprofitat per a conèixer i practicar el joc de les 5 pedres –joc molt conegut a diferents zones del nord d’Àfrica així com d’altres més llunyanes com Índia o Pakistan. 
L’àlbum d’imatges ens permet fer un seguiment del treball realitzat:

Esperem les valoracions de l’alumnat en els propers dies!