dissabte, 1 de juliol del 2017

Feina d'estiu 2017Recordeu que el darrer dia de curs us vam donar un petit dossier que recull diverses activitats i exercicis que hem fet al llarg del curs. L’examen de setembre es farà a partir d’aquestes preguntes.

Cal que presentis aquest dossier, FET A MÀ, perfectament enquadernat i seguint els criteris adoptats pel centre, i havent respost a totes i cadascuna de les preguntes el més extensament possible.

T’aconsello que consultis el llibre de text de geografia i història i les entrades en aquest bloc des de setembre de 2016 : http://ilercavona.blogspot.com.es
Aquestes activitats s’hauran de presentar el dia de l’examen que serà entre l'1 i el 5 de setembre. La nota de l’examen val un 80% i les activitats un 20%.

Tot seguit teniu un esborrany del dossier que us vam donar. A més d'aquestes preguntes recordeu que heu de saber les comarques de Catalunya i els països i les seves capitals d'Europa.

TEMA PALEOLÍTIC (1r trimestre)

1.- Explica quina feina fa un historiador?
2.- Quins són els tipus de fonts primàries d'on pot treure informació un historiador?
3.- Completa la següent línia cronològica amb les paraules següents:
a) Edat mitjana     b) Neolític     c) Edat moderna      d) Paleolític       
e) Edat dels metalls  f) Edat contemporània       g) Edat antiga     

PREHISTÒRIA
HISTÒRIA
4.- Saber distribuir dates, de la més antiga a la més moderna, i indicar a quin segle pertanyen.
5.- Quan diem que passem de la prehistòria a la història? Quin fet succeeix? Per què és tan important? Raona la resposta.
6.- Quines creus que eren les condicions necessàries perquè l’home del paleolític s’establís en un lloc determinat? Què hi havia d’haver?  
7.- a) Ordena de més antic a més recent les següents espècies: homo sapiens, homo erectus, homo habilis, home de Neandertal, australopitecs
     b) Fes un llistat de les principals característiques de cadascuna.

PREGUNTES EXPLICATIVES I/O DESCRIPTIVES (s’han d’explicar àmpliament):
8.- Al llarg de la humanització, qui va descobrir i controlar el foc? Per què és important el descobriment del foc? –explica extensament i detalladament-.
9.- Explica tot el què sàpigues sobre l’art del paleolític (com i on es feia, funcions o significat, principals representacions, característiques, regions on trobem més pintures...)
10.- Omple el quadre següent amb les característiques de l’home del paleolític:


Paleolític
On viuen?

Grups

Esperança vida

Relacions socials

Economia

Objectes

Creences

Art


11.- VOCABULARI:
Iconografia, Balma, Policromia, Sílex, Bipedisme, Hominització, Bifaç

TEMA EL NEOLÍTIC (1r trimestre)

1.- Què significa “divisió social”?
2.- Què entenem per especialització del treball?
3.- Descriu com eren les cabanes de l’home del neolític i de què estaven fetes.
4.- Quines diferències hi ha entre les pintures del paleolític i del neolític
5.- Has de saber dibuixar un menhir, un dolmen, un cromlec. Quina finalitat tenia cadascuna d'aquelles construccions?

PREGUNTES EXPLICATIVES I/O DESCRIPTIVES (s’han d’explicar àmpliament):
6.- Explica molt extensament la importància de l’elaboració dels metalls.
7.- Fes un esquema relacionant els grans invents de l’edat dels metalls amb el desenvolupament del comerç i les ciutats. Explica aquest esquema.
8.- Omple el quadre següent amb les característiques de l’home del paleolític, neolític i l’edat dels metalls:


Paleolític
Neolític
Edat dels metalls
On viuen?GrupsEsperança vidaRelacions socialsEconomiaObjectesArt
9.- VOCABULARI: Fusaiola, Aixovar, Megalític, Necròpolis, Ascles, Pigment, Megalític


TEMA MESOPOTÀMIA (1r trimestre)

1.- a) Per què les primeres civilitzacions s'anomenen "fluvials"?
     b) Quines van ser les grans civilitzacions fluvials?
2.- Quines són les grans aportacions de sumeris i babilonis?
3.- Descriu l'estructura social de la societat mesopotàmica.
4.- Fes un llistat de productes d'agricultura i ramaderia de l'època mesopotàmica.
5.- Quines semblances o diferències hi ha entre la teva religió o creença amb les dels mesopotàmics.
6.- Quines diferències hi ha entre un ziggurat i un temple?
7.- Quina diferència hi ha entre un relleu i una estàtua?
8.- Quins elements arquitectònics van inventar els mesopotàmics? Descriu-los.
9.- Al costat de quin riu es va desenvolupar la civilització Índia?
10.- On, quan i perquè va aparèixer l’escriptura?

PREGUNTES EXPLICATIVES I/O DESCRIPTIVES (s’han d’explicar àmpliament):
11.- Explica amb les teves paraules quines són les característiques de les civilitzacions fluvials.
12.- Explica detalladament i extensament les característiques comunes que tenen les grans civilitzacions fluvials

VOCABULARI
Politeista, cuneïforme, aristocràcia, escriba, sumeri, ziggurat.


TEMA EGIPTE (1r trimestre)
1.- Dibuixa l’estructura social de l’antic Egipte
2.- Quin és el riu que travessa Egipte de sud a nord? En quin mar desemboca aquest riu?
3.- Per què s'anomena delta a la desembocadura del riu?
4.- On es troben la majoria de tombes o piràmides de l’antic Egipte? Quina explicació dónes a aquest fet?
5. - Descriu quines conseqüències tenia la crescuda del Nil a l'antic Egipte. 
6.- Per què va ser tan important trobar la pedra Rosetta? 
7.- Digues les característiques principals de l'arquitectura egípcia.
8.- Saber les parts d’un temple


PREGUNTES EXPLICATIVES I/O DESCRIPTIVES (s’han d’explicar àmpliament):
9 .- Explicar el procés de conreu del blat que realitzaven els egipcis 5.000 anys aC. 
10.- Explicar perquè momificaven els cadàvers, com ho feien, on els enterraven, què hi posaven...
11.- a) Quina diferència hi ha entre càmera funerària, sarcòfag, mòmia i tomba?
b) Què podríem trobar dins d’una tomba de l’antic Egipte? Perquè posaven aquests objectes?

VOCABULARI
Pedra Rosseta, esfinx, arquitravat, canopi, obelisc


TEMA GRÈCIA (2n trimestre)
1.- Com eren les explotacions agrícoles a la Grècia clàssica? Quins eren els principals conreus?
2.- Quan, per on i per què es va produir l'expansió grega per la Mediterrània?
3.- Quines diferències hi ha entre les polis d'Esparta i Atenes?
4.- Saber dibuixa un temple grec i saber indicar les seves parts.
5.- Saber dibuixar els diferents tipus de capitells.
6.- Que són els mites? Saber-ne explicar algun.
7.- On es construïen els teatres grecs? què aprofitaven? Quines són les principals parts del teatre?

PREGUNTES EXPLICATIVES I/O DESCRIPTIVES
8.- Explica molt extensament tot el què sàpigues sobre la religió grega.
9.- Escull una divinitat grega i redacta la seva "tarja de presentació" (nom, qui és, amb què se'l representa...)

VOCABULARI:
Paleàpolis, Dracma, Heroi, Neàpolis, Ciutats-estat?, Acròpolis, Cabotatge, Àgora, 


GEOGRAFIA Temes 1 i 2 (3r trimestre)
1.- Quina és l'estructura interna de la Terra?
2.- Saber dibuixar un mapa del món i posar el nom dels continents i els oceans.
3.- Diferència entre una illa i una península
4.- Saber com es formen els plecs i les falles. Saber-les dibuixar.
5.- Diferència entre epicentre i hipocentre 

PREGUNTES EXPLICATIVES I/O DESCRIPTIVES
6.- Explica en què consisteix la teoria de la tectònica de plaques.
7.- Saber explicar quins són els agents que modifiquen el relleu. Posar-ne exemples.
8.- Què defensa la teoria de la deriva continental?

VOCABULARI:
Arxipèlag, península, cràter, penya-segat, golf, lava, Pangea, magma, tsunami

GEOGRAFIA Temes 4 i 5 (3r trimestre)
1.- Saber situar els principals rius del món (p. 55) en relació als continents
2.- Quines són les zones climàtiques de la terra.
3.- Què són les precipitacions? Com s’originen? Amb què es mesuren les precipitacions?
4.- Què és la pressió atmosfèrica? Amb què es mesura?
5.- Què és el vent? Com es mesura?
6.- Quins són els diferents tipus de vent?

PREGUNTES EXPLICATIVES I/O DESCRIPTIVES
7.- Enumerar i saber explicar quines són les causes de la contaminació de les aigües
8.- Quins són els principals factors que modifiquen la temperatura? Explica’ls.
9.- Quins són els principals factors que modifiquen les precipitacions? Explica’ls
10.- Saber fer i interpretar un climograma (p. 82)

VOCABULARI:
Iceberg, Aqüífer, Cerç, Tramuntana, Isòbares


GEOGRAFIA Tema 6 (3r trimestre)

Africa:
1.- Quin és el riu més llarg d’Àfrica? On desemboca?
2.- Saber situar: Desert de Sàhara, Massís d’Etiòpia, Península del Sinaí, Desert de Kalahari, Riu Congo, Riu Níger, Serralada de l’Atles
3.- Quins oceans o mars envolten Àfrica?
4.- Digues 3 països d’Àfrica que tinguin clima mediterrani.

Amèrica:
1.- Entre quins oceans està situat Amèrica?
2.- Quina és la serralada de la costa del Pacífic de sud  Amèrica?
3.- On fa més fred, a Amèrica del Nord o del Sud? Justifica la teva resposta
4.- Dibuixa el continent Amèrica i indica on es troben aquest països: Mèxic, Perú, Argentina, Canada, Brasil.

Àsia:
1.- Digues el nom de 3 països súper poblats d’Àsia.
2.- Saber situar: Monts Urals, Himàlaia, Península d’Aràbia, Mar Negre, Mar Caspi,
3.- Dir 3 països d’Àsia amb clima d’alta muntanya
4.- Per què et sembla que a Sibèria hi viu poca gent? Raona la resposta.

Europa:
1.- Saber dir en quins països estan: els Apenins, la Serralada Escandinava, els Monts Urals, els Alps, la península de Jutlàndia,
2.- Quin és el pic més alt d’Europa? On es troba?
3.- Saber situar les següents illes: Islàndia, Sicília, Còrsega, Creta, Sardenya, Irlanda
4.- Què és la tundra? I la taigà? Descriu-les.

Oceania:
1.- Quines són les 3 illes més grans d’Oceania?
2.- Saber situar el Gran Desert Victòria, la Gran Serralada Divisòria, el riu Darling.
3.- Què és un arxipèlag?
4.- Quins climes predominen a Austràlia? Per què?