dimecres, 20 de maig del 2015

Prepara l'examen... (Temes 3 i 4)

Per a prepara l'examen dels temes 3 i 4...


 • VOCABULARI
  • llera, conca hidrogràfica, cabal d'un riu, estiatge, gorges, estuari, aiguamoll, aqüífer, pluviòmetre, baròmetre, anticicló, depressió, cerç, monsons
 • MAPES I LOCALITZACIÓ:
  • situar els pobles de la teva comarca
  • saber les comarques i les seves capitals que toquen a la Ribera d'Ebre
  • situar en un mapa d'Europa els països i capitals
 • EXPLICAR EXTENSAMENT I DETALLADA:
  •  Per què són fonamentals per a la vida dels humans les aigües marines? Explica-ho.  
  • Segons les temperatures, quines són les zones climàtiques del planeta?
  • Quins són els factors que modifiquen la temperatura?
  • Quins són els factors que modifiquen les precipitacions?
  • Què són els vents? Com es produeixen? Quins tipus de vent coneixes?
 • BREUMENT:
  • Com aprofitem les aigües dels rius?
  • Quins són els trams del curs d'un riu? Digues alguna característica de cadascun.
  • Quina zona del curs d'un riu és millor per a l'agricultura? 
  • Per què es produeixen les marees?
  • En què es diferencia un llac d'un embassament?
  • Explica què és una glacera
  • D'on provenen les aigües subterrànies?
  • Què són les precipitacions? Quin tipus de precipitacions coneixes?
  • Per què plou més a la costa?
  • Per què es produeixen els fronts plujosos?