dijous, 22 d’octubre del 2020

Prepara l'examen del Paleolític

Per a preparar bé l'examen del proper DIMARTS 27 (1r B) - DIMECRES 28 (1r A) d'octubre cal estudiar i saber les següents preguntes:
1.- Saber posar el nom dels pobles de la teva comarca (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 
2.- Saber el nom de les comarques que toquen a la Ribera d'Ebre i les seves capitals així com totes les que toquen a la costa Mediterrània (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 
3.- Saber distribuir dates, de la més antiga a la més moderna, i indicar a quin segle pertanyen.
4.- Quines creus que havien de ser les condicions necessàries perquè l’home del paleolític s’establís en un lloc determinat? Què hi havia d’haver? 
5.- Com va ser el procés d'hominització? Quins són els principals canvis d'aquest procés?
6.- Omple el quadre següent amb les característiques de l’home del paleolític:


Paleolític
On viuen?

Grups de...

Esperança vida

Activitats principals (de què viuen)

Objectes que tenen

Creences

Art
PREGUNTES PER A DESCRIURE I EXPLICAR ÀMPLIAMENT
7.- Al llarg de la humanització, qui va descobrir i controlar el foc? Per què és important el descobriment del foc? –explica extensament i detalladament-.
8.- a) Ordena de més antic a més recent les següents espècies: homo sapiens, homo erectus, homo habilis, home de Neandertal, australopitecs
       b) Fes un llistat de les principals característiques de cadascuna.
9.- VOCABULARI:
  • Iconografia
  • Bifaç
  • Paleolític
  • Balma
  • Sílex
  • Bipedisme
  • Hominització
  • Ascla

dimecres, 7 d’octubre del 2020

Prepara el teu examen d'història

Per a preparar bé l'examen del proper DIJOUS 15 d'octubre cal estudiar i saber les següents preguntes:

1.- Saber posar el nom dels pobles de la teva comarca (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 

2.- Saber el nom de les comarques que toquen a la Ribera d'Ebre i les seves capitals (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 

3.- Saber el nom de les comarques que toquen al mar des del Montsià fina a Barcelona i la seva capital.

4.- Explica quina feina fa un historiador?

5.- Quins són els tipus de fonts primàries d'on pot treure informació un historiador?

6.- Digues un objecte de cadascun dels tipus de fonts primàries que utilitza l'historiador. 

7.- Completa la següent línia cronològica amb les paraules següents:

a)     Edat mitjana
b)     Neolític
c)     Edat contemporània
d)     Edat moderna
e)     Paleolític
f)      Edat antiga
 
8.- Saber distribuir dates, de la més antiga a la més moderna, i indicar a quin segle pertanyen.
 
9.- Quan diem que passem de la prehistòria a la història? Quin fet succeeix? Per què és tan important? Raona la resposta.
 
10.- Raonar per què serveix fer un arbre genealògic.