diumenge, 14 de juny del 2015

Recuperació de juny

Seguint els criteris d’avaluació del centre, els alumnes que han suspès el darrer trimestre amb menys de 4 han de presentar-se a la recuperació del trimestre. A part, si tenen 2 o més trimestres suspesos han de presentar-se de cadascun d’aquests.
Per aprovar aquest examen de juny cal que presenteu el dossier del o dels trimestres suspesos, correctament elaborat i presentat, seguint els criteris de presentació que ja coneixeu. Aquest dossier val el 20% de la prova.
 
A banda hi haurà una prova escrita per cada trimestre que s'hagi de recuperar. Les preguntes d'aquesta prova escrita sortiran dels exàmens que hem fet al llarg de cada trimestre.