dilluns, 14 de juny del 2021

Examen recuperació Geografia i història curs 2020-21

L'examen de recuperació de tot el curs es farà el dilluns 21. 
L'alumnat que ha de recuperar se li ha fet arribar les possibles preguntes de l'examen per correu electrònic.

dissabte, 5 de juny del 2021

62 Prepara l'examen de Geografia

Per a preparar bé l'examen de geografia que farem el proper DIMARTS 8 estudia les següents preguntes:

 1. Defineix: afluent, conca hidrogràfica, cabal, delta, meandre i plana al·luvial. 
 2. Quines diferències hi ha entre el curs alt, curs mitjà i curs baix d'un riu?
 3. Fes un llistat dels usos als quals es destinen les aigües dels rius? 
 4. Raona per què no es poden formar meandres al curs alt d'un riu.
 5. Fes un llistat de les diferents causes de contaminació de les aigües i descriu-les.
 6. De quina manera les activitats agrícoles i ramaderes poden contaminar les aigües d'un aqüífer? 
 7. Enumera i explica els factors que modifiquen la temperatura terrestre i explica de quina manera influeix cadascun.
 8. Enumera i explica els factors que modifiquen les precipitacions.
 9. Saber fer i interpretar un climograma.
 10. Quins climes hi ha a Europa? 
 11. Quins climes trobem a la península ibèrica?  
 12. Quins altres països o zones del món tenen un clima semblant al de la península ibèrica? 
 13. Hi pot haver clima de muntanya  a la zona càlida? Explica-ho.  
 14. Saber fer un mapa de la península ibèrica col·locant les següents serralades (Pirineus, Muntanyes Basques, Serralada Cantàbrica, Massis Galaic, Sistema Central, Sistema Ibèric, Sistema Mediterrani Català,  Montes de Toledo, Sierra Morena, Serrada Subbètica i Serralada Penibètica) i depressions (de l'Ebre, del Guadalquivir) i la Submeseta Nord i Submeseta Sud.
 15. Saber fer un mapa de la península ibèrica col·locant els següents rius i afluents: Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Xúquer, Ebre, Segre, Nervión, Nalón i Navia.
 16. Quins són els principals rius del vessant mediterràni, atlàntic i cantàbric? 
 17. Com són els rius del vessant cantàbric? Per què? Posa exemples. 
 18. Com són els rius del vessant mediterrani? Hi ha alguna excepció?
 19. Saber els països i capitals d'Europa i saber-los situar.

dimecres, 2 de juny del 2021

59 Els climes de la Terra

A grans trets podem diferenciar la Terra en tres grans zones climàtiques (ed. Santillana p. 80):
Climes càlids:
 • Equatorial
  • Temperatures càlides i varien poc al llarg de l'any. 
  • Precipitacions regulars i molt abundants, superiors als 2000 mm anuals
 • Tropical:
  • Temperatures altes
  • Precipitacions abundants en el tròpic humit i força escasses en el tròpic sec (concentrades en una estació humida llarga en l'humit i breu en el sec
 • Desèrtic:
  • Temperatures molt elevades durant el dia
  • precipitacions molt escasses i inferiors a 250 mm anuals
Climes temperats:
 • Mediterrani
  • Hiverns suaus i estius càlids
  • Precipitacions escasses (400 mm anuals) o irregulars
  • Sequera estival
 • Oceànic o atlàntic:
  • Temperatures suaus durant tot l'any.
  • Precipitacions abundants (1000 mm) i regulars
 • Continental:  
  • Hiverns molt freds i estius càlids
  • Precipitacions superen els 500 mm i es concentren a l'estiu
Climes freds:
 • Clima polar
  • Es troba als cercles polars
  • Temperatures més baixes del plantea
  • Precipitacions gairebé inexistents
 • Clima de muntanya alta:
  • Precipitacions abundants, sovint en forma de neu
ACTIVITATS (p. 80-83):
 1. En quins continents trobem el clima equatorial
 2. Quins climes hi ha a Europa?
 3. Quins climes trobem a la península ibèrica? 
 4. Quins altres països o zones tenen un clima semblant al de la península ibèrica?
 5. Hi pot haver clima de muntanya  ala zona càlida? Explica-ho. 
 6. Escull un climograma de la p. 80 o 81 del clima on t'agradaria viure, explica els motius i dibuixa'l.