dimarts, 22 de desembre del 2020

Les civilitzacions fluvials: els primers jocs de tauler

Als jaciments arqueològics de les primeres civilitzacions fluvials s'han trobat els models de taulers de joc més antics que es coneixen. 
A Mesopotàmia s'ha localitzat l'anomenat Joc Reial d'Ur que, fet amb materials diferents, el trobem en variades formes i models. 
I a l'antic Egipte han estat molt més variats els tipus de taulers: el mehen o joc de la serp, els 58 forats  i el Senet en són alguns exemples.
En aquests enllaços podeu trobar exemples de jocs de tauler que van fer els vostres companys/es d'altres cursos.
Després de vacances, el primer dia de classe de Geografia i història, heu de portar el vostre joc de tauler. Les característiques que ha de tenir aquest joc són:
 • es pot fer individualment o en parella (recordeu, però, que heu de complir les normes de protecció COVID)
 • s'ha de portar el tauler de joc (fusta, fullola, fang, goma EVA, cartolina, cartró, plàstic, xapa...)
 • s'han de portar impreses les normes de joc (títol del joc i normes en WORD) 
 • s'han de portar les fitxes i daus, si s'escau

Data: Gener, primer dia de classe de Geografia i història

dijous, 10 de desembre del 2020

Prepara el teu examen de Mesopotàmia

Per a preparar bé l'examen cal estudiar i saber les següents preguntes. Recorda que l'examen serà el dijous 17 de desembre:

1.- Saber posar el nom dels pobles de la teva comarca (trobaràs la resposta en aquest enllaç).

2.- Saber el nom de les comarques que toquen a la Ribera d'Ebre i les seves capitals (trobaràs la resposta en aquest enllaç).

3.- Saber el nom de les comarques que toquen al Mediterrani, a França i a Aragó, i les seves capitals (trobaràs la resposta en aquest enllaç).

Preguntes breus
4.- a) Per què les primeres civilitzacions s'anomenen "fluvials"?
      b) Quines van ser les grans civilitzacions fluvials?
 
5.- Quines són les grans aportacions de sumeris i babilonis?

6.- Descriu l'estructura social de la societat mesopotàmica.

7.- Fes un llistat de productes d'agricultura i ramaderia de l'època mesopotàmica.

8.- Quines semblances o diferències hi ha entre la teva religió o creença amb les dels mesopotàmics.

9.- Quines diferències hi ha entre un ziggurat i un temple?

10.- Quina diferència hi ha entre un relleu i una estàtua?

11.- Quines característiques tenien les estàtues de Mesopotàmia?

12.- Quins elements arquitectònics van inventar els mesopotàmics? Descriu-los.

13.- Al costat de quin riu es va desenvolupar la civilització Índia?

14.- On, quan i perquè va aparèixer l’escriptura?

PREGUNTES PER REFLEXIONAR:
15.- Digues i raona a quin període o edat correspondria un jaciment arqueològic on hi hagués:

 • Un dolmen amb restes d’ossos
 • Pintures parietals, restes de ceràmica cardial, sílex i cendres
 • Pedres sense polir, ossos, cendres i una falç
 • Pintures parietals, una motlle per fondre metalls, sílex i cendres
 • Un motlle per fondre metalls, un tauleta de fang amb signes cuneïformes i sílex

PREGUNTES EXPLICATIVES I/O DESCRIPTIVES (s’han d’explicar àmpliament):

16.- Explica quines són les característiques de les civilitzacions fluvials.
 
VOCABULARI
Politeista, cuneïforme, aristocràcia, escriba, sumeri, ziggurat, lapislàtzuli

Les civilitzacions fluvials (6): Entrevista a Irving Finkel

 
Víctor Amela entrevista a Irving Finkel.
LA VANGUARDIA, 24/11/2018

Tengo 67 años. Soy de Londres. Soy filólogo, asiriólogo y conservador de la sección mesopotámica del Museo Británico. Soy ateo.

Festival Dau
El profesor Finkel nos habla del juego más antiguo del mundo.

¿De qué se ocupa en el Museo Británico?
De la sección sumeria, mesopotámica, babilónica, asiria. He descifrado muchas de las 130.000 tablillas de barro con escritura cuneiforme que allí hay.

¿Qué escritura es esa?
¡La primera escritura conocida de la humanidad! Tenemos tablillas de hace 5.500 años.

¿Por qué se llama cuneiforme?
Sobre la tablilla de arcilla blanda practicaban incisiones con un palito de madera, a modo de cuña: por eso es cuneiforme.

¿Dónde estaban todas esas tablillas?
En lo que hoy es Irak, la gran mayoría, y aparecieron en excavaciones durante los años veinte en la ciudad de Ur, urbe que duró mil años y que fue capital de un imperio.

¿Y qué nos cuentan los escritos de esas tablillas de barro?
Al principio eran registros burocráticos, contabilidades, y pronto hubo contratos, cartas... y cuentos: relatos de todo tipo, cantos, poemas, historias..., ¡literatura!.
La escritura engendró la historia! Somos animales históricos desde la escritura cuneiforme.
 
De todas las tablillas que ha traducido, ¿cuál es su predilecta?
Una cuenta que hubo un diluvio y una inundación, y que un hombre llamado Atram-hasis (traducible por sabio) se salvó con sus animales construyendo un arca de madera.

¡Noé!
¡Pero 2.000 años antes que Noé! Los poetas de la Biblia copiaron esta historia.

Cuénteme otra tablilla.
Hay una que sólo hemos comprendido al juntarla a este tablero, del año 2.500 a.C.

¿Qué es este tablero?
Llevo conmigo una copia del original que apareció en una tumba real en Ur, hecho de maderas nobles taraceadas con piezas de lapislázuli, cornalina, concha...

Por los cuadros, parece un mini ajedrez.
¡Es el primer juego de mesa de la humanidad! Jauría, se llamaba: se jugaba con dados piramidales, y las fichas se persiguen, se cazan, avanzan... hasta la meta. Se jugó de Mesopotamia a Egipto. Lo jugó Tutankhamon. He conseguido saber cómo se juega, gracias a la tablilla: son las instrucciones de juego.

¿Ha jugado?
Sí. Y todo el que juega, disfruta: hasta la última tirada puedes ganar... o perder.  Escribir y jugar nos ha hecho humanos.

Trobaràs més informació en aquest enllaç.

dimecres, 9 de desembre del 2020

Les civilitzacions fluvials (5): La religió mesopotàmica

 Cilindre del Déu Anú 

 • Eren politeistes. Creien en l'existència de molts déus, per exemple Anú era el déu del cel, Ishtar la deessa de la guerra, l'amor i la fecunditat.
 • Els déus es manifestaven per mitja de fenòmens naturals (trons, pluja...), somnis o bé pràctiques endevinatòries.
 • Se'ls representava com a persones i tenien les mateixes passions que els homes, però eren immortals.
 • No creien que hi hagués una altra vida després de la mort.
Representació de la deessa Ishtar
ACTIVITATS:
1.- Quines semblances o diferències hi ha entre la teva religió o creença amb les dels mesopotàmics.
2.- Vocabulari: politeista
3.- Indica i explica les característiques de l'escultura mesopotàmica (pots trobar informació a la pàg. 199)

dijous, 3 de desembre del 2020

Les civilitzacions fluvials (4): Arquitectura mesopotàmica

 


1.- De què estan fets aquests edificis? Què deuen ser?
2.- Descriu aquesta construcció. Quina finalitat podia tenir?

3.- Reflexiona sobre aquestes dues darreres imatges: la primera és tal com es conserva avui dia la resta d'un edifici de l'antiga mesopotàmia en el lloc on es va fer, la segona és la de la Porta d'Ishtar al Museu Pérgamo de Berlín.

4.- Assenyala les característiques de l'arquitectura mesopotàmica.

dilluns, 30 de novembre del 2020

Les civilitzacions fluvials (3): Mesopotàmia

 


ACTIVITAT
1.- Aquí tens l'esquema de l'explicació de l'aparició de les primeres ciutats. Fes un text descrivint-lo.

LA SOCIETAT MESOPOTÀMICA:

La societat mesopotàmica es dividia en dos grups: privilegiats i no privilegiats.
Els privilegiats tenien tots els drets i la majoria de riqueses
 • Rei o príncep: complia també la funció de sacerdot
 • Aristocràcia: la família del rei i la noblesa. Disposava de grans extensions de terres i molts càrrecs
 • Sacerdots: vivien als temples i s'encarregaven de rituals religiosos
 • Escribes: eren funcionaris. Sabien llegir, escriure i comptar. Controlaven els productes i anotaven els impostos, les recaptacions...
Els no privilegiats podien ser lliures (si tenien drets) o esclaus. Tanmateix tots ells treballaven per al palau del rei i per als temples religiosos. 
 • Pagesos: llogaven les terres que pertanyien al rei o als sacerdots, a canvi havien de donar-los part de la collita.
 • Artesans: podien ser teixidors, fusters, orfebres, perfumistes...
 • Les dones estaven sotmeses a l'autoritat dels homes, primer del pare i després del marit. 
El creixement de la civilització mesopotàmica va ser possible  gràcies al desenvolupament d'una economia pròspera. A banda de l'artesania i la ramaderia, van destacar l'agricultura i el comerç:
 • L'agricultura era l'activitat principal. La presència de rius i la construcció de canals  van permetre obtenir abundants collites de cereals , hortalisses... La major part de la terra  era propietat del rei, els sacerdots i els nobles, que la llogaven  a camperols humils. Conreaven blat, civada, vinya, olivera i palmeres datileres de les quals s’extreien sucs per a preparar begudes i fibres per a la indústria tèxtil; construïren canals per a regar; i van inventar l’arada, que era tirada per bous. 
 • La ramaderia es basava en la cria d’ovelles, cabres i cavalls. 
 • El comerç es basava en el bescanvi, que consistia en l’intercanvi de béns d’acord a les necessitats de les parts, ja que no coneixien la moneda. El comerç es va expandir a causa de l'acumulació d'excedents i la necessitat d'obtenir altres productes. Mesopotàmia exportava cereals i teixits, i importava or d'Egipte, coure de l’actual Turquia, pedra i fustes de Pèrsia.
ACTIVITATS:
1.- Descriu l'estructura social de la societat mesopotàmica.
2.- Fes un llistat de productes d'agricultura i ramaderia de l'època.
3.- Vocabulari: escriba, aristocràcia

diumenge, 29 de novembre del 2020

Les civilitzacions fluvials (2)

Mesopotàmia és un terme geogràfic que significa “terra entre rius” -Tigris i Eufrates-.
Aquests rius cada cert temps es desbordaven, inundant grans porcions de terra, quan les aigües es retiraven, els habitants tenien terres fèrtils per conrear. Aquestes condicions van donar lloc a la civilització fluvial de Mesopotàmia. S’han trobat rastres d’assentaments en aquestes terres d’abans del 7000 aC.
El territori de Mesopotàmia va ser conquerit el llarg de la història per molts pobles, ja que era ambicionat  per ser un territori molt fèrtil. Els pobles més importants que van conquerir aquesta regió van ser: sumeris, babilonis i assiris.

Sumeris
La civilització Sumèria 3200 aC, va ser la primera en considerar-se una civilització i es va establir a la baixa Mesopotàmia. L’aportació més important d’aquesta civilització va ser l’escriptura cuneïforme. Era un sistema complex, que aconseguia 700 signes.


Babilonis
La civilització dels Babilonis va venir de l’Oest l’any 2100 aC.  Van adoptar l’escriptura dels sumeris, però van fer nous descobriments com la construcció d’unes taules per fer càlculs. Van introduir el sistema sexagesimal, dividint el dia en 24 hores, les hores en minuts i els minuts en segons.

ACTIVITATS
1.- Quines són les grans aportacions de sumeris i babilonis?
2.- Resumeix l'audiovisual.
3.- Vocabulari: cuneïforme
4.- A partir de la imatge inferior, escriu el teu nom.

dijous, 22 d’octubre del 2020

Prepara l'examen del Paleolític

Per a preparar bé l'examen del proper DIMARTS 27 (1r B) - DIMECRES 28 (1r A) d'octubre cal estudiar i saber les següents preguntes:
1.- Saber posar el nom dels pobles de la teva comarca (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 
2.- Saber el nom de les comarques que toquen a la Ribera d'Ebre i les seves capitals així com totes les que toquen a la costa Mediterrània (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 
3.- Saber distribuir dates, de la més antiga a la més moderna, i indicar a quin segle pertanyen.
4.- Quines creus que havien de ser les condicions necessàries perquè l’home del paleolític s’establís en un lloc determinat? Què hi havia d’haver? 
5.- Com va ser el procés d'hominització? Quins són els principals canvis d'aquest procés?
6.- Omple el quadre següent amb les característiques de l’home del paleolític:


Paleolític
On viuen?

Grups de...

Esperança vida

Activitats principals (de què viuen)

Objectes que tenen

Creences

Art
PREGUNTES PER A DESCRIURE I EXPLICAR ÀMPLIAMENT
7.- Al llarg de la humanització, qui va descobrir i controlar el foc? Per què és important el descobriment del foc? –explica extensament i detalladament-.
8.- a) Ordena de més antic a més recent les següents espècies: homo sapiens, homo erectus, homo habilis, home de Neandertal, australopitecs
       b) Fes un llistat de les principals característiques de cadascuna.
9.- VOCABULARI:
 • Iconografia
 • Bifaç
 • Paleolític
 • Balma
 • Sílex
 • Bipedisme
 • Hominització
 • Ascla

dimecres, 7 d’octubre del 2020

Prepara el teu examen d'història

Per a preparar bé l'examen del proper DIJOUS 15 d'octubre cal estudiar i saber les següents preguntes:

1.- Saber posar el nom dels pobles de la teva comarca (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 

2.- Saber el nom de les comarques que toquen a la Ribera d'Ebre i les seves capitals (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 

3.- Saber el nom de les comarques que toquen al mar des del Montsià fina a Barcelona i la seva capital.

4.- Explica quina feina fa un historiador?

5.- Quins són els tipus de fonts primàries d'on pot treure informació un historiador?

6.- Digues un objecte de cadascun dels tipus de fonts primàries que utilitza l'historiador. 

7.- Completa la següent línia cronològica amb les paraules següents:

a)     Edat mitjana
b)     Neolític
c)     Edat contemporània
d)     Edat moderna
e)     Paleolític
f)      Edat antiga
 
8.- Saber distribuir dates, de la més antiga a la més moderna, i indicar a quin segle pertanyen.
 
9.- Quan diem que passem de la prehistòria a la història? Quin fet succeeix? Per què és tan important? Raona la resposta.
 
10.- Raonar per què serveix fer un arbre genealògic.