diumenge, 12 de juny del 2016

Examen de recuperació de junyL'examen de recuperació de Geografia i Història serà el proper dijous 16 de 8:30 a 10:00. Seguint els criteris d’avaluació del centre, els alumnes que han suspès el darrer trimestre amb menys de 4 han de presentar-se a la recuperació del trimestre. A part, si tenen 2 o més trimestres suspesos han de presentar-se de cadascun d’aquests.
Per aprovar aquest examen de juny cal també que, aquells que no l’heu presentat, presenteu el dossier del 3r trimestre correctament elaborat i presentat, seguint els criteris de presentació que ja coneixeu.
Hi haurà una prova escrita per cada trimestre que s'hagi de recuperar. Les preguntes d'aquesta prova escrita sortiran dels exàmens que hem fet al llarg de cada trimestre i les podeu consultar en aquest mateix bloc mirant al trimestre corresponent.

dissabte, 4 de juny del 2016

Prepara l'examen dels temes 9 i 10: Geografia de Catalunya i migracionsPer a preparar bé l'examen treballa força les següents preguntes:
1.- Situa els pobles de la teva comarca.
2.- Digues el nom de les comarques que toquen la teva i la seva capital.
3.- Situa en el mapa els països i capitals d'Europa.
4.- Països i capitals de centre i nord d’Amèrica.  Pots trobar informació en aquest enllaç.
5.- Preguntes breus:
  • Indica quins són els diversos tipus de migracions i posa exemples de cadascun.
  • Quins són els principals factors de les migracions? Posa’n exemples.  
  • Què entenem per asil polític? 
  • Què s’entén per acollida per raons humanitàries?
6.- Saber fer i interpretar una piràmide de població (podeu trobar la informació a les pàg. 166-167)
7.- Explica, àmpliament, com ha estat el creixement de la població durant el segle XX.
8.- Explica quines han estat les causes principals de l’augment de la població catalana durant el segle XX.
9.- Explica per què l’edat mitjana a l’hora de tenir el primer fill s’endarrereix a Catalunya.
10.- Quines són les avantatges i els inconvenients que la població es concentri en zones intensament poblades?
11.- Quina ha estat l’evolució de la població estrangera entre els anys 1998 i 2013?
12.- Com afecta a la població de Catalunya que augmenti l’esperança de vida?
13.- a.- Quins factors incideixen en el procés d’envelliment de la població catalana? Explica’ls.
b.- Què hauria de modificar-se perquè la població experimentés un augment en el futur?
14.- Hi haurà també un comentari de text o d’una imatge.