dissabte, 4 de juny del 2016

Prepara l'examen dels temes 9 i 10: Geografia de Catalunya i migracionsPer a preparar bé l'examen treballa força les següents preguntes:
1.- Situa els pobles de la teva comarca.
2.- Digues el nom de les comarques que toquen la teva i la seva capital.
3.- Situa en el mapa els països i capitals d'Europa.
4.- Països i capitals de centre i nord d’Amèrica.  Pots trobar informació en aquest enllaç.
5.- Preguntes breus:
  • Indica quins són els diversos tipus de migracions i posa exemples de cadascun.
  • Quins són els principals factors de les migracions? Posa’n exemples.  
  • Què entenem per asil polític? 
  • Què s’entén per acollida per raons humanitàries?
6.- Saber fer i interpretar una piràmide de població (podeu trobar la informació a les pàg. 166-167)
7.- Explica, àmpliament, com ha estat el creixement de la població durant el segle XX.
8.- Explica quines han estat les causes principals de l’augment de la població catalana durant el segle XX.
9.- Explica per què l’edat mitjana a l’hora de tenir el primer fill s’endarrereix a Catalunya.
10.- Quines són les avantatges i els inconvenients que la població es concentri en zones intensament poblades?
11.- Quina ha estat l’evolució de la població estrangera entre els anys 1998 i 2013?
12.- Com afecta a la població de Catalunya que augmenti l’esperança de vida?
13.- a.- Quins factors incideixen en el procés d’envelliment de la població catalana? Explica’ls.
b.- Què hauria de modificar-se perquè la població experimentés un augment en el futur?
14.- Hi haurà també un comentari de text o d’una imatge.