dimarts, 26 de setembre del 2023

04 La prehistòria (I)


1.- Què vol dir paleolític? i neolític?
2.- Durant el paleolític de què vivia l'home?
3.- Quan podem dir que s'inicia el neolític? 

Evolució de l'ésser humà 
Els éssers humans som el resultat d'un llarg procés evolutiu que rep el nom d'hominització que va suposar:
 • Bipedisme: poder caminar sobre els dos peus, això va permetre ampliar el camp de visió i poder alliberar les mans
 • L'augment del cervell va permetre desenvolupar el pensament i el llenguatge 
 • Desenvolupament del polze oposable que va permetre utilitzar les mans com una pinça

Aquesta evolució va ser molt lenta, fa més de 5.000.000 d'anys, i neix a zones de l'Africà oriental per anar-se expandint per tot el continent africà i després cap a a Europa i Àsia.


1.- Com va ser el procés d'hominització?
2.- Què entenem per hominització?
3.- Fes una taula i enumera les característiques dels australopithecus, homo habilis, homo erectus, home de Neandertal i homo sapiens (pots trobar informació al llibre p. 175)
4.- Visualitza el següent vídeo i explica com va ser l'evolució de l'hominització. 

https://youtu.be/IDRwsP6hhVY
 
Pel·lícules:

dijous, 21 de setembre del 2023

03 Les edats de la història

 1. Quin és l’element principal de la il·lustració?  Què vol representar?
 2. L'home va ser contemporani dels dinosaures?
 3. Quan diem que passem de la prehistòria a la història? Quin fet succeeix? Per què és tan important?
 4. En quines dos grans etapes podem dividir la prehistòria?
 5. Pinta de color verd el quadre que correspon a l’any del teu naixement.
 6.  En quin any vas néixer?
 7. A quina edat correspon?  
 8. En quin segle vas néixer?  
 9. En quin any va néixer el teu pare o la teva mare?
 10.  A quina edat correspon?
 11. En quin segle va néixer? 
 12. Per què et sembla que serveix la història? Reflexiona sobre aquesta pregunta i anota 5 idees que ho justifiquin. 
 13. Vivim en societat i formem part d’una col·lectivitat. Estem vivint en una època històrica determinada. Redacta una breu biografia (mínim 5 línies i màxim 8). Pensa en allò que ha estat important a la teva vida, esdeveniments que han succeït, causes d’aquells fets, conseqüències...).

dimarts, 19 de setembre del 2023

02 L'arbre genealògic

1.- Què és un arbre genealògic?

2.- Per què et sembla que pot servir?

3.- Pregunta, investiga i anota:   

 • el nom i cognoms
 • el lloc de naixement
 • la data de naixement
dels teus germans, pares, avis i besavis (si ets capaç de trobar referències més antigues també anota-les).

Pots obtenir aquesta informació, entre d’altres, a través de:

 • FONTS ORALS (preguntant) 
 • FONTS ESCRITES (DNI, passaport, partides de naixement, testaments, cartes...) 
 • FONTS ICONOGRÀFIQUES (fotografies, làpides...) 

divendres, 15 de setembre del 2023

01 L'historiador és com un detectiu

CONTESTA:
(*) Pots consultar la pàgina 170 del llibre de Santillana

1.- Explica quina feina fa un historiador

2.- Quins són els tipus de font d'on treu informació un historiador?

3.- Pensa -i escriu- un objecte de cadascun dels tipus de fonts primàries.
 
4.- Busca un objecte, un aparell, del qual desconeguis el seu ús. Fes una fotografia, demana als pares o avis quina funció tenia i fes una fitxa posant:
 • Nom de l'objecte 
 • Fotografia de l'objecte
 • Explicació de la seva funcionalitat
5.- Digues a quines fonts corresponen les següents imatges: