dissabte, 26 de maig del 2018

Prepara l'examen de geografia dels continents: climes i paisatges

Recorda que el proper dijous 31 de maig tens examen de la geografia dels continents: climes i paisatges. Per això prepara les possibles preguntes:
 1. Recordar les capitals i comarques de Catalunya.
 2. Saber els països d'Europa i les seves capitals.
 3. Característiques del paisatge i clima:
  1. Mediterrani
  2. Atlàntic o oceànic
  3. Continental
  4. Tropical 
  5. Desèrtic
 4. Saber alguns països o regions del món on trobem els climes esmentats.
 5. Saber distingir/diferenciar un climograma (si és d'un país de clima mediterrani, continental, tropical, desèrtic...)
 6. Diferència entre selva, taigà, tundra, estepa.
 7. Semblances i diferències entre desert càlid i desert fred.
 8. Portar el quadre resum del tema.

dijous, 3 de maig del 2018

Prepara l'examen de Geografia dels Continents

Recorda que el proper dijous 10 de maig tens examen de la geografia dels continents. Per això prepara les possibles preguntes:
 1. Saber els països d'Europa i les seves capitals.
 2. Recordar el continent que vas treballar en grup, fent un mural, i saber el nom de 4 rius, 4 serralades o pics, 4 mars o oceans i deserts.
 3. Saber situar diferents serralades, rius, oceans, llacs i deserts als continents respectius.

Murals dels continents

Tot seguit teniu exemples dels murals dels diferents continents que ha fet l'alumnat de 1r d'ESO. Fixeu-vos que per a representar el relleu han emprat materials diversos.