diumenge, 3 d’abril de 2016

GEOGRAFIA (02)


TIPUS DE MAPES
 • Topogràfics: representen, detalladament, un espai geogràfic, amb informació dels fets físics i humans.

  
 • Temàtics: són mapes que proporcionen informació sobre un aspecte concret: població, climes, recursos energètics, àrees turístiques, botànica...
 
 
RESPON:
1.- Tracten la mateixa temàtica els mapes anteriors?
2,. Quines diferències hi ha entre ells?
3.- Què hi falta a cadascun dels mapes?
4.- Amb quin dels dos mapes et quedaries? Raona la resposta
5.- En relació al mapa que segueix posa-hi títol, orienta'l, digues quins topònims surten i fes la llegenda.
 
  
L'ESCALA DELS MAPES
Escala és la relació constant que hi ha entre la distància sobre el mapa i la distància real mesurada sobre el terreny representat.

Hi ha dos tipus d’escala: gràfica (una línia recta dividida en segments) i numérica (una fracció).A l’escala numèrica, com més petit és el denominador més gran és l’escala. És a dir, un mapa d’escala gran (amb denominador petit) serveix per a representar espais petits i dóna molta información, i un mapa d’escala petita (amb denominador gran) serveix per a representar espais grans i dóna poca informació.
 • Mapes d’escala petita, superiors a 1:10.000.000. S’utilitzen per representar grans porcions de la Terra, com continents.
 • Mapes d’escala mitjana, compresos entre 1:10.000.000 i 1:100.000. S’utilitzen per representar porcions mitjanes de la Terra, com països i regions.
 • Mapes d’escala gran, inferiors a 1:100.000. Representen poc espai territorial, però els accidents representats hi són indicats amb molt de detall. Per exemple el Mapa Topogràfic Nacional a escala 1:25.000 o 1:50.000.

TREBALLAR AMB ELS MAPES TOPOGRÀFICS
Els elements representats són:
 1. El relleu: per mitjà de corbes de nivell de color marró, que indiquen els canvis d’altura cada 10 metres (línies primes) i 50 metres (línia més gruixuda), i de puntets o triangles per indicar l’altitud.
 2. Les aigües: per mitjà de línies o taques de color blau, per mars, llacs, rius (línies contínues), torrents (línies discontínues) o pous.
 3. Els usos del sòl: per mitjà de colors i petits signes, per indicar la vegetació de conreus o boscos.
 4. Les construccions: per mitjà de formes (quadrets negres o vermells pels edificis), línies per les carreteres (distints colors segons els tipus) o ferrocarrils (negre).
 5. Els noms dels llocs: per mitjà de lletres de color negre, excepte els elements hidrogràfics (color blau).
 6. L’escala: s’indica a la llegenda, on també s’explica el significat dels anteriors colors i signes.
 
COM FER UN PERFIL TOPOGRÀFIC?
A partir d'un mapa topogràfic podem realitzar un exercici senzill, com un joc, que permet traçar el perfil geogràfic que ens interessi:
1r. A partir d'un mapa dibuixem una línia recta entre els dos punts que ens interessi -X i Y-, entre els quals volem dibuixar el perfil.
 
  

2n. Col·loquem un full de paper i anem marcant una ratlleta, sobre el paper, que coincideixi amb cada corba de nivell.
Fixeu-vos que el punt X està aproximadament a 660 m, aquest serà l’inici del nostre perfil. Anirem situant sobre el paper totes les corbes de nivell i elements del mapa que considerem importants (o que vulguem que apareguin en el nostre perfil).
 
3r Ens toca traspassar les dades a un eix de coordenades. A les ordenades (eix vertical) situarem les cotes de les corbes de nivell i la distància entre tots els elements que hem assenyalat a les abscisses (eix horitzontal), segons l’escala del mapa.
 
4rt. Unim tots els punt i ja tenim el perfil desitjat.
 
Informació extreta del bloc de geografia de Josep M. Bofarull -enllaç-.
 
ACTIVITAT:
1.- Us proposo fer el vostre mapa del meandre de Flix. Haureu de fer grups de màxim 4 membres. Cada grup podrà enfocar el mapa des de la temàtica que consideri. Què necessitareu? Feu una relació de material i una previsió d'aquest.