diumenge, 15 de novembre del 2015

L'art romànic

Entre els segles XI i XIII es va desenvolupar a gran part d’Europa l'estil artístic anomenat romànic (recorda a l'art romà).
 
Característiques generals:
 • La gran importància de la religió a la societat medieval i el pes de l'estament eclesiàstic fan que les principals obres romàniques siguin religioses.
 • Destacaran esglésies, catedrals i monestirs
 • El romànic té una finalitat didàctica:
  • apropar als fidels a Déu
  • explicar els fets sagrats de la Bíblia
 • L'art romànic és ple de simbologia. Tot transmet missatge, des de les formes dels edificis fins als materials utilitzats o les decoracions.
 • Donat que al món medieval la immensa majoria de la població era analfabeta, les esglésies esdevenen autèntics llibres a l'aire lliure.
 • Les imatges es van convertir en llibres on els cristians podien llegir i aprendre sobre la religió.
 • A més de la seva funció didàctica, les pintures i escultures tenien una funció decorativa.
 • Els artistes són considerats artesans -no signen les seves obres-.
 • Els artistes fan una vida itinerant, d'un poble a un altre, d'aquí que poguem fer un seguiment d'aquests i que s'assemblin tant les construccions d'un lloc a un altre.
ARQUITECTURA:
 • Principals edificis construïts amb pedra -els sostres de fusta són substituïts per pedra per evitar incendis-. Per això tornen a utilitzar elements romans, com les voltes de canó i les cúpules.
 • Les cobertes descansen en arcs de mig punt, columnes i pilars molt gruixuts.
 • Ús de murs molt gruixuts reforçats per contraforts exteriors
 • Poques obertues, en general estretes, anomenades espitlleres
 • Edificis foscos i humits
 • Els temples petits tenen una sola nau, els més grans solen tenir de 3 a 5 naus -la part central més alta-
 • La planta dels temples petits era rectangular i acabada en un semicercle anomenat absis.
 • La planta dels temples més grans solia ser de creu llatina.
 • La cúpula, entre el transepte i la nau principal es sostenia per petxines.
 • La capçalera de l'església tenia un absis principal i, a voltes, altres de més petits.
 • A les portalades destacava el timpà, amb escultures representant episodis bíblics, envoltat per arquivoltes amb personatges també bíblics (sants, àngels...) 
Parts de la portalada:
 
 
 Planta d'una església d'una sola nau:
 
 
 Planta de creu llatina d'una sola nau:
 
 
 Planta de creu llatina d'una església amb tres naus:
 
 

Esquema d'una volta de canó:
 
Parts de l'exterior d'una església:
 
 
 Descriu aquestes esglésies:
 

 
 


L'ESCULTURA
 • Destaca a les portalades, columnes i capitells
 • Les representacions humanes no eren naturalistes, sinó esquemàtiques
 • Els personatges solen aparèixer com si anessin vestits, amb grans túniques, donant més rigidesa.
 • Es guarda molt la simetria
 • Tendència a realitzar obres didàctiques en forma narrativa (ex. sèries de capitelles explicant episodis bíblics)
 • A les portalades sol destacar, dins del timpà, el pantocràtor (representació de Déu pare creador) dins de la màndorla.
 • Les escultures de les esglésies romàniques eren "bíblies en imatges"
 • A banda de l'escultura en pedra van destacar les talles de fusta, particularment de la Mare de Déu amb el Nen i el Crist Majestat (Crist a la creu, vestit i sense aparença de patiment) 


 
 
PINTURA
 • Es practica la pintura al fresc i sobre fusta
 • La pedra també la pinten. Els capitells, les escultures de les portalades...
 • Els frescs són, principalment, als absis i a les voltes.
 • La pintura no és naturalista.
 • Les figures es representen de manera esquemàtica i en postures rígides.
 • Ús de colors intensos
 • Resseguien el perfil de les figures amb una línia negra força gruixuda
 • Desproporció d'alguns personatges per a destacar-los de la resta.
 • Els temes principals eren de tipus religiós.
 • La pintura sobre taula es feia utilitzant la tècnica del temp barrejant pigments i rovell d'ou per als retaules que decoraven els altars.
 • Les miniatures eren petits pintures que il.lustraven llibres com ara bíblies, còdex, santorals...

 
 

Tota la informació sobre els monestirs romànics de Catalunya.
 
Contesta:
 1. Quan va sorgir i quina vigència va tenir l'art romànic?
 2. Quins eren els objectius principals d'aquest art?
 3. Per què et sembla que feien servir molts símbols? Pensa en un símbol que utilitzessin els artistes del romànic.
 4. Quines són les característiques més importants de l'arquitectura romànica.
 5. Quina era la funció de l'escultura romànica?
 6. Quins eren els principals tipus de pintures romàniques?
 7. Quines eren les característiques principals dels personatges pintats?
 8. Dibuixa l'exterior d'una església típicament romànica i amb fletxes indica les seves parts.