dimecres, 25 de novembre del 2015

El desenvolupament de les ciutats


A partir del segle XI les ciutats tornen a prendre protagonisme.

CAUSES   

1.- DEMOGRÀFIQUES:
 • L'augment de la producció suposa millor alimentació i augment de població al camp
 • L'ús de noves eines i tècniques agrícoles dóna lloc a un excedent de mà d'obra al camp i també més productes per a poder intercanviar
2.- SOCIALS:
 • Les ciutats no estaven sota el control dels senyors feudals. Per això els nous habitants trobaven un major grau de llibertat que no pas al camp
 • Les ciutats eren centres d'oci i diversió
 • La majoria d'habitants eren lliures
 • Molts serfs van emigrar a les ciutats per a fugir de la servitud
3.- ECONÒMIQUES:
 • Els pagesos lliures anaven a les ciutats per intercanviar les primeres matèries per productes manufacturats dels artesans. Es van consolidar els mercats i poc a poc s'hi van anar instal•lant.
CONSEQÜÈNCIES
 1. Èxode de gent del camp cap a les ciutats.
 2. Apareix una nova classe social: els burgesos (habitants dels burgs). Aquests habitants no eren ni serfs ni senyors feudals, ni tampoc eren privilegiats. La majoria d'ells es van dedicar a fer de comerciants, mercaders i artesans. 
 3. Apareixen noves classes socials:   
 • Els personatges més rics i influents: es dediquen al comerç o a la banca, i també els grans artesans. Aquests van ser els que es van anar apoderant dels consells municipals i van governar les ciutats. Sovint donaven diners al rei, i poc a poc es van anar introduint als nous parlaments medievals.
 • Per sota: els artesans menys importants, oficials d'artesans, petits botiguers, mercaders menors, etc...
 • Baix de tot hi trobem: marginats i pobres  

 • Grups de comunitats religioses no cristianes. Aquests grups normalment residien en espais emmurallats dins de les ciutats. És el cas dels jueus, que residien als calls o jueries, i les moreries on hi residia la comunitat musulmana. 

Les ciutats medievals eren petites, i les més grans podien tenir 50.000 habitants (París, Bruges, Florència, Venècia...).

RESPON:
1.- Explica extensament les causes del desenvolupament de les ciutats a partir del segle XI. 
2.- Explica detalladament les conseqüències del desenvolupament de les ciutats.
3.- Vocabulari: burgès, èxode 
4.- Comentari de la imatge:
 • posa un títol
 • digues en una frase de quin tema es tracta
 • descriu què hi veus