dijous, 19 de novembre de 2015

Desenvolupament econòmic del segle XIII

Al segle XII l'Europa occidental va entrar en una fase de creixement.
 
CAUSES
 
1.- Augment de producció agrícola
 • Augment de les superfícies de conreu
  • es talen molts boscos
  • es dessequen pantans
 • Millora de tècniques agrícoles
  • millors sistemes de regatiu
  • implantació del sistema de rotació triennal (ara es passa a dividir el terreny en 3 parts, se'n conreen dos de cereals i llegums i se'n deixa una en guaret).
  • es comencen a utilitzar els fems dels animals com a fertilitzants

 • Noves eines
  • l'arada normanda: permetia fer els solcs més profunds, airejar la terra i fer-la més fèrtil
  • substitució dels bous com a animals de tir i utilització de cavalls, als que a l'hora se'ls va començar a posar les ferradures
  • augment del nombre de molins tant d'aigua com de vent (permeten moltre amb més facilitat)


2.- Augment de població
 • Millor alimentació
 • Més quantitat i variació d'aliments
 • Població més ben alimentada
3.- Menys malalties
 

CONSEQÜÈNCIES

1.-  Demogràfiques:
 • Augment de la població molt important a les darreries de l'alta edat mitjana i inicis de la baixa. Europa passa d'uns 40 milions de persones a l'any 1000 a gairebé el doble cap a l'any 1300.

2.- Econòmiques:
 • Augment de la demanda de productes: La gent necessitava productes, tant agrícoles com artesanals
 • Reactivació del comerç:
  • consolidació dels mercats urbans (alguns diaris)
  • aparició de fires anuals (lloc de trobada anual entre comerciants)  
 • Recuperació de les antigues rutes romanes
 • Desenvolupament del comerç marítim i fluvial per tot Europa. Neixen les grans rutes comercials, destacant-ne dos:
  • La ruta del Mediterrani, que en bona mesura té l'origen en les Croades, unia els diferents ports de ciutats europees del Mediterrani com ara Venècia, Gènova, Nàpols o Marsella, amb ciutats musulmanes del nord d'Àfrica, com Tunis i Alexandria. Les ciutats europees importaven productes de luxe com ara les sedes, les joies, els perfums i les espècies, i exportaven cap a les ciutats orientals armes de ferro, cuir, vaixells, oli, blat, vi, etc…
  • La ruta de la Hansa (Atlànitc i Bàltic).  La ruta anava des dels ports portuguesos i del cantàbric fins als ports del Bàltic com Riga. De la zona de Castella i Lleó s'exportava cap al nord productes com el vi, la llana o el ferro, i de les zones del nord s'exportaven principalment pells, fusta o blat.

Es desenvolupen noves tècniques financeres i bancàries:
  • les lletres de canvi: permetien viatjar sense els diners -es depositaven a qualsevol banquer, i aquest emetia una lletra que ordenava pagar la mateixa quantitat de diners a un banquer de la ciutat de destí del comerciant-.
  • finançaments a crèdit: deixaven sumes importants de diners a canvi del retorn d'aquests més els seus interessos.
RESPON:
1.- Explica detalladament les causes del desenvolupament econòmic d'Europa a partir del s. XII.
2.- Quines conseqüències va tenir aquest desenvolupament? Raona la resposta.
3.- Quins productes s'importaven a la península ibèria? Quins s'exportaven?
4.- Vocabulari: lletra de canvi, crèdit.