dilluns, 26 d’octubre del 2015

Línia cronològica: Edat Mitjana
Aquesta línia cronològica mostrael període que ocupa l'Edat Mitjana. Fixeu-vos que alhora es pot dividir en:
  • Antiguitat tardana
  • Alta Edat Mitjana
  • Baixa Edat Mitjana
1.- En quin any diem que entrem a l'Edat Mitjana? Quin fet succeeix?
2.- En quin any apareix l'Islam?