dilluns, 26 d’octubre del 2015

Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident


En quin any es produeix la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident?
Quines són les causes de la ruptura o fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident?
Què entenem per pobles "bàrbars"?
Quantes onades d'invasions van haver?
Relaciona els diferents pobles bàrbars que entren per l'antic limes romà i digues on s'assenten.

Conseqüències de la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident:


Explica aquest esquema de les conseqüències de la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident.