dilluns, 23 de maig de 2022

53- Les aigues (02): contaminació de les aigües

 Imatges extretes de: https://natibergada.cat/recursos-practics-per-treballar-la-contaminacio-de-laigua/
 
ACTIVITATS:
  1. Descriu una de les dues imatges.
  2. Creus que, d'alguna manera, has contribuït a que hi hagi imatges com aquesta? Raona la resposta.
  3. Hi ha alguna zona propera al lloc on vius on es pugui trobar aigua contaminada? 
  4. Lectura p. 63 ed. Santillana.
  5. Descriu les diferents causes de contaminació de les aigües. 
  6. De quina manera les activitats agrícoles i ramaderes poden contaminar les aigües d'un aqüifer?