dilluns, 22 de maig de 2023

53- Les aigues (02): contaminació de les aigües

 Imatges extretes de: https://natibergada.cat/recursos-practics-per-treballar-la-contaminacio-de-laigua/
 
ACTIVITATS:
  1. Descriu una de les dues imatges.
  2. Creus que, d'alguna manera, has contribuït a que hi hagi imatges com aquesta? Raona la resposta.
  3. Hi ha alguna zona propera al lloc on vius on es pugui trobar aigua contaminada? 
  4. Lectura p. 84 i 85 ed. Santillana.
  5. Descriu les diferents causes de contaminació de les aigües. 
  6. De quina manera les activitats agrícoles i ramaderes poden contaminar les aigües d'un aqüífer?