dimecres, 17 de maig del 2023

52.- Les aigues (01)

 

Mapa dels principals rius del món (ed. Santillana, p. 55)
 
ACTIVITATS:
 1. Lectura p. 78-79 ed. Santillana: Idees Clau: 
  1. Indica quin percentatge d'aigua dolça hi ha a la Terra. Aquesta quantitat d'aigua és potable? Explica per què.
  2. Descriu el cicle de l'aigua.
  3. Explica per què s'afirma que l'aigua és un bé escàs.
 2. Fes un mapa dels principals rius del món i estudia'ls. P. 88-89 ed. Santillana
 3. Lectura p. 83-84 ed. Santillana. Defineix: riu, afluent, llera, conca hidrogràfica, cabal, delta, meandre i plana al·luvial.
 4. Quines diferències hi ha entre el curs alt, curs mitjà i curs baix d'un riu.
 5. A quins usos es destinen les aigües dels rius?
 6. Raona per què no es poden formar meandres al curs alt d'un riu.