dimarts, 13 d’abril del 2021

Prepara l'examen sobre la romanització a Catalunya

Per a preparar bé l'examen sobre Roma i la romanització a Catalunya que farem el proper DIJOUS 22 estudia les següents preguntes:


1.- Saber els països i capitals d'Europa que vam preguntar a l'anterior examen a més de: Polònia, Noruega, Suècia, Finlàndia, Rússia, Lituània, Letònia, Estònia, Bielorússia i Ucraïna.

Preguntes breus:
  1.  Qui eren els patricis? 
  2.  Qui eren els plebeus? 
  3.  Quins tipus de lluita es duien a terme als amfiteatres? 
  4.  Quins espectacles feien als circs?  
  5. Digues el nom de 5 ciutats romanes i el nom que tenen actualment.
  6.  Quina funció tenien les calçades romanes? Per què eren tan importants per als romans 
  7. Com estava organitzada la societat hispanoromana.
  8. Dibuixa la planta d’una domus i indica els noms de les diferents parts.
PREGUNTES EXPLICATIVES I/O DESCRIPTIVES
  1. Saber les semblances i diferències entre els ibers i els celtes.
  2. Què entenem per romanització? Va ser important la romanització? Raona extensament la teva resposta.
VOCABULARI:
.- Naumàquies
.- Gladiador
.- Circ romà
.- Amfiteatre
.- Aqüeducte
.- Mandoni
.- Fòrum 
.- Mil·liari