dijous, 8 d’abril del 2021

La península i el territori de Catalunya en l'antiguitat (02): Hispània, província romana

Lectura p. 290-291 i 293 Santillana.

Activitats:

  1. Descriu com estava organitzada la societat hispanoromana.
  2. Quins recursos naturals va explotar Roma a Hispània?
  3. Quins tipus de productes s'importaven a Hispània?
  4. Què entenem per romanització?
  5. Aporta dades que demostrin que Hispània va ser un territori molt romanitzat.
  6. Digues 5 pobles ibers de Catalunya i indica el nom actual.
  7. Per què et sembla que, en general, els pobles del litoral van ser aliats dels romans i en canvi, els de l'interior, es van resistir?
  8. Busca informació sobre Indíbil i Mandoni i fes una descripció de qui van ser i què van fer.