dilluns, 18 de maig de 2020

Propostes per al confinament -setmana 18 al 24 de maig- (05): El relleu, la hidrografia i el poblement de Catalunya

CONTEXT 
Els ibers no van venir de cap altre indret. Era gent indígena d’aquí. Per tant, eren els descendents dels grups de pobladors que ja hi havia a l’Edat del Bronze i de la primera Edat del Ferro. La cultura Ibèrica neix al voltant de l’any 600 aC i perdura fins per allà el 50 aC. De manera que, en part, les nostres arrels profundes com a poble les hem de cercar en aquest període protohistòric.
Al voltant de l’any 600 aC els pobles ibers comencen a rebré influències externes a través principalment de fenicis i també de grecs. Aquests pobles molt més avançats, s’instal·len pel litoral i també s’endinsen cap a l’interior a la recerca de recursos econòmics que troben als diferents territoris dels Ibers.
En conseqüència. s’introdueixen moltes innovacions que fan canviar i millorar la vida de persones, poblats i ciutats. Les tècniques constructives i defensives milloren notablement. Les tasques agràries i ramaderes també passen a ser més productives. Les tècniques metal·lúrgiques fan una avanç important. Apareix el comerç. Sorgeixen noves idees i creences. Les societats es jerarquitzen. Els diferents territoris dels ibers viuen un període de gran esplendor.
A Catalunya les coses comencen a canviar a partir de l’any 218 aC amb l’arribada dels romans que ràpidament van controlar i exigir tributs als pobles ibers. Molts d’aquests pobles es van revoltar però els romans van acabar imposant-se.
Al mapa veiem els diferents pobles ibers existents a Catalunya cap al segle II aC.

 
PROPOSTA PROJECTE

 • Al mapa de relleu i hidrografia que vas fer la setmana del 4 al 10 de maig situa, on correspongui, un cartell amb les diferents tribus ibers. 
 • Els romans van aixecar grans construccions al llarg de la via Augusta i també a altres poblacions. Busca on es troben les construccions següents i situa-les, també, damunt el mapa: Amfiteatre de Empúries, Aqüeducte de les Ferreres, Temple romà de Vic, Pont del Diable de Martorell, Termes de Caldes de Montbui, Temple d'August Barcino, Arc de Bera, Circ de Tarragona
 • Respon a les següents preguntes:
  1. Els nostres descendents de l'actual Ribera d'Ebre, quin nom tenien?
  2. Recorda que dèiem que vivies a Flexus (Flix), i que eres un comerciant que volia arribar fins a Emporion. Passant per terra a tocar del Mediterrani, quins pobles ibers et trobaries?
  3. Quin era el principal riu per als Ilergetes?
  4. Quina tribu bevia aigua de l'Ebre? 
  5. A Emporion qui hi vivia?
  6. Quins pobles bevien aigua del Llobregat?
  7. Quines tribus habitaven els Pirineus?
  8. Consulta el mapa que hi ha davall i digues el nom d'una ciutat important de cada tribu iber. 
 QUÈ HAURÀS D’ENVIAR? 
 • Una fotografia del teu mapa on aparegui el nom, on correspongui, de cada tribu iber i de les construccions romanes.
 • La resposta a les preguntes en un WORD adjuntat al correu. 
 • Recorda: Envieu TOT en un fitxer adjunt al mateix correu –no en google docs!-

A QUI HO HAS D’ENVIAR? 
DE LA TEVA PRODUCCIÓ ES VALORARÀ 
 • La presentació dins del termini establert
 • La correcta resposta a totes les preguntes
 • La correcta col·locació dels pobles ibers damunt el mapa
 • La correcta localització de les construccions romanes damunt del mapa 
PER APROFUNDIR SOBRE EL TEMA
 •  https://www.sapiens.cat/historia-casa/ibers-civilitzacio-casa_203048_102.html
 •  https://www.mhcat.cat/exposicions/la_memoria_d_un_pais/les_arrels/els_ibers/mapa_dels_jaciments_ibers
Termini de presentació DIUMENGE 24 de maig a les 20:00