dilluns, 20 d’abril del 2020

Propostes per al confinament -setmana del 20 al 26- (01): Quin és el teu primer record històric?

CONTEXT 
Totes les persones som éssers històrics: naixem i creixem en un temps, en un espai
i en un context determinats i en els quals podem actuar-hi. Podem ser protagonistes 
del temps històric de manera individual i també com a membres d’un col·lectiu i 
d’una societat. Cada generació està marcada, també, pels esdeveniments que ha 
viscut i que configuren els seus records.

PROPOSTA
Pots fer una petita recerca sobre quin és el primer esdeveniment històric que 
cada persona del teu entorn recorda (seran les teves fonts orals, els teus “informants”). 
Fixa’t que proposem saber el primer esdeveniment, no el que hagin viscut i considerin
 més important.
Per fer la teva recerca, segueix aquests passos: 
 1. Demana almenys a quinze persones conegudes, de diferents grups d'edat, que et diguin quin és el seu primer record històric, és a dir, quin és el primer esdeveniment històric de certa transcendència (local o internacional) que recorden com, per exemple: l'arribada del primer ésser humà a la Lluna, la caiguda del mur de Berlín, el canvi de les pessetes pels euros, el cop d'estat del 23-F, el tsunami d'Indonèsia, etc. 
 2. Apunta la informació següent:
Nom i cognoms
Any naixement
Esdeveniment
Any esdeveniment

      Comprova que l'esdeveniment i la data sigui correcta.

QUÈ M'HAS D'ENVIAR?
1.- Una línia del temps situant els diferents esdeveniments que has recollit.
Recorda que una línia de temps o eix cronològic és un tipus de gràfic que serveix 
per situar etapes i fets històrics durant una període determinat. Pots començar la línia 
a partir de l’esdeveniment més antic i anar situant els altres fets.
Important: els espais entre els anys o entre decennis han de ser proporcionals.
Pots utilitzar alguna aplicació digital. En general, aquestes aplicacions permeten 
no només introduir cada esdeveniment, sinó afegir, també, altres informacions escrites,
imatges, vídeos, enllaços web i fer la localització en l’espai.

2.- D'acord amb la informació que has obtingut, a quines edats es comencen a tenir
 "records històrics"? 

3.- Quin és el teu primer record històric? 

4.- Si has usat una aplicació digital per fer la línia, indica quina i explica breument com
funciona i algun consell per a qui vulgui usar-la.

Recorda: Ho has d'enviar al correu bpubill@iesflix.cat 

DE LA TEVA PRODUCCIÓ ES VALORARÀ
 • L'entrega dins el termini establert
 • La correcta presentació de la taula i de la línia del temps. 
 • Els esdeveniments que has recollit són diversos i de diferents anys 
 • La data dels esdeveniments està verificada i és correcta. 
 • Els intervals de la línia del temps estan situats de manera proporcional. 
 • Els esdeveniments se situen de manera correcta en l’eix cronològic.
 • L'originalitat i creativitat en la presentació.
 • La correcció ortogràfica -recorda que si ho fas en ordinador cal passar el corrector-. 
 •  Si has usat alguna aplicació digital per fer la línia de temps, l’has indicat i has donat algun consell d’ús.

Recursos:
 • Article sobre les línies del temps a wikipedia 
 • Recull de programes i aplicacions gratuïtes per fer línies de temps (Edu365)
Activitat inspirada a partir dels Models de Propostes Didàctiques del Departament d'Educació.

Data límit el 26/04/2020 a les 20:00