dijous, 30 de maig del 2024

Prepara l'examen de Geografia

Per a preparar bé l'examen de geografia que farem el proper DIMECRES 5 estudia les següents preguntes:

  1. Saber fer i interpretar un climograma.
  2. Quins climes trobem a la península ibèrica?
  3. Quins climes hi ha a Europa? 
  4. Hi pot haver clima de muntanya  a la zona càlida? Explica-ho.  
  5. Saber dibuixar un mapa del relleu i la hidrografia de Catalunya.
  6. Què és un afluent? Saber el nom dels afluents principals dels rius Ebre i Llobregat.
  7. Què és una xarxa hidrològica?
  8. Quantes xarxes hidrològiques hi ha a Catalunya?
  9. Saber els països i capitals d'Europa i saber-los situar.