dimarts, 14 de març de 2023

Prepara l'examen sobre la romanització

Per a preparar bé l'examen que farem dimarts 21 de març sobre Roma estudia les següents preguntes:

1.- Saber els països i capitals d'Europa occidental.

Preguntes breus:
  1.  Qui eren els patricis? 
  2.  Qui eren els plebeus? 
  3.  Quins tipus de lluita es duien a terme als amfiteatres? 
  4.  Quins espectacles feien als circs?  
  5. Digues el nom de 5 ciutats romanes i el nom que tenen actualment.
  6.  Quina funció tenien les calçades romanes? Per què eren tan importants per als romans 
  7. Dibuixa la planta d’una domus i indica els noms de les diferents parts.
  8. Com explica la llegenda la creació de Roma?
PREGUNTES EXPLICATIVES I/O DESCRIPTIVES
  1. Què entenem per romanització? Va ser important la romanització? Raona extensament la teva resposta.
VOCABULARI:
.- Naumàquies
.- Gladiador
.- Anníbal
.- Circ romà
.- Amfiteatre
.- Aqüeducte
.- Mandoni
.- Fòrum 
.- Mil·liari