dimarts, 5 de desembre del 2023

25.- Les civilitzacions fluvials. Egipte (02): l'estructura social

 

 L'estructura social
  • Dalt de tot hi trobem el faraó (rei-déu) i la família reial 
  • Un segon grup estava format per sacerdots, alts funcionaris, governadors de províncies i caps militars. 
  • Tot seguit els escribes que redactaven els documents oficials i portaven els comptes dels impostos reials i de les mercaderies que entraven i sortien dels magatzems del palau.
  • I el grup majoritari format pels camperols, que constituïa al voltant del 90% del total de la població. On també s'ha d'incloure els comerciants i artesans. 
  • Finalment trobem els esclaus. Eren considerats com a objectes o animals i podien ser comprats i venuts. Molts d'ells treballaven a les cases benestants. 
El paper que va jugar la dona a Egipte va ser més important que en d'altres cultures de l'Antiguitat. Algunes d'elles van tenir gran poder i fins i tot van ser faraons. Les dones podien administrar i heretar propietats, comprar i vendre béns i fins i tot divorciar-se.


Activitat:
1.- Pels egipcis, què era considerat el faraó?

El dia a dia dels egipcis:
2.- Descriu com era la casa d'una família noble.
 
  3.- Descriu com era un barri artesà. Quins oficis reconeixes?
 
4- Descriu com era la vida a un poblat agrícola.
5.- Si visquessis a l'antic Egipte i no formessis part de l'elit privilegiada, a quin ofici t'agradaria dedica't i on t'agradaria viure? Explica els motius.


6.- Resumeix el procés de conreu del blat que realitzaven els egipcis 5.000 anys aC. 
7.- El faraó, com controlava la producció agrícola del seu regne?