dimecres, 4 d’octubre del 2023

08 Prepara l'examen del Paleolític

Per a preparar bé l'examen del proper DIJOUS 19 d'octubre (1r ESO C) i DIVENDRES 20 d'octubre (1r ESO A i B) cal estudiar les següents preguntes:
 
1.- Saber posar el nom dels pobles de la teva comarca (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 
 
2.- Saber el nom de les comarques que toquen a la Ribera d'Ebre i les seves capitals (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 
 
3.- Saber distribuir dates, de la més antiga a la més moderna, i indicar a quin segle pertanyen.
 
4.- Quines creus que havien de ser les condicions necessàries perquè l’home del paleolític s’establís en un lloc determinat? Què hi havia d’haver? 
 
5.- Com va ser el procés d'hominització? Quins són els principals canvis d'aquest procés?

6.- Omple el quadre següent amb les característiques de l’home del paleolític:


Paleolític
On viuen?

Viuen en grups de...

Esperança vida

Activitats principals (de què viuen)

Objectes que tenen

Creences

ArtPREGUNTES PER A DESCRIURE I EXPLICAR ÀMPLIAMENT
7.- Al llarg de la humanització, qui va descobrir i controlar el foc? Per què és important el descobriment del foc? –explica extensament i detalladament-.
 
8.- a) Ordena de més antic a més recent les següents espècies: homo sapiens, homo erectus, homo habilis, home de Neandertal, australopitec
       b) Fes un llistat de les principals característiques de cadascuna.
 
9.- VOCABULARI:
  • Iconografia
  • Bifaç
  • Paleolític
  • Balma
  • Sílex
  • Bipedisme
  • Hominització
  • Ascla