dimecres, 12 de maig de 2021

54.- Les aigües (01)

Mapa dels principals rius del món (ed. Santillana, p. 55)
 
ACTIVITATS:
  1. Fes un mapa dels principals rius del món i estudia'ls.
  2. Lectura p. 54-57 ed. Santillana.
  3. Defineix: riu, afluent, llera, conca hidrogràfica, cabal, delta, meandre i plana al·luvial.
  4. Quines diferències hi ha entre el curs alt, curs mitjà i curs baix d'un riu.
  5. A quins usos es destinene les aigües dels rius?
  6. Raona per què no es poden formar meandres al curs alt d'un riu.