dilluns, 6 de novembre del 2023

16 Prepara l'examen del neolític i l'edat dels metalls

Per a preparar bé l'examen cal estudiar i saber les següents preguntes. Recorda que l'examen serà el dimecres 15 de novembre.

1.- Saber posar el nom dels pobles de la teva comarca.
2.- Saber el nom de les comarques que toquen a la Ribera d'Ebre i al Mar Mediterrani, amb les seves capitals (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 
 
Preguntes breus
3.- Què significa “divisió social”?
4.- Què entenem per especialització del treball?
5.- Descriu com eren les cabanes de l’home del neolític i de què estaven fetes.
6.- Quines diferències hi ha entre les pintures del paleolític i del neolític?
7.- Has de saber dibuixar un menhir, un dolmen, un cromlec. Quina finalitat tenia cadascuna d'aquestes construccions?
8.-Explicar com es duien a terme aquest tipus de construcció.

PREGUNTES PER REFLEXIONAR:
9.- Saber interpretar una pintura rupestre o parietal.
10.- Digues i raona a quin període o edat correspondria un jaciment arqueològic on hi hagués:
  • Un dolmen amb restes d’ossos 
  • Pintures parietals, restes de ceràmica cardial, sílex i cendres 
  • Pedres sense polir, ossos, cendres i una falç amb pedres de sílex 
  • Pintures parietals, una motlle per fondre metalls, sílex i cendres
PREGUNTES EXPLICATIVES I/O DESCRIPTIVES (s’han d’explicar àmpliament):
11.- Explica molt extensament la importància de l’elaboració dels metalls.
12.- Explica com els grans invents de l’edat dels metalls van donar lloc al desenvolupament del comerç i de les ciutats.
13.- Omple el quadre següent amb les característiques de l’home del paleolític, neolític i l’edat dels metalls:


Paleolític
Neolític
Edat dels metalls
On viuen?GrupsEsperança vidaNòmades o sedentarisDe què viuen?ObjectesArt
14.- Vocabulari:
·        Aixovar
·        Megalític
·        Necròpoli
·        Nòmada
·        Ascles
·        Pigment
·        Nòdul
         Sedentari