divendres, 12 de juny de 2020

Activitats de recuperació extraordinària de Geografia i Història -juny 2020-

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ

Data límit a les 12:00 del DIVENDRES 19 de juny. 

Observacions:

  •  Cal que m’enviïs aquestes preguntes al meu correu electrònic en un arxiu WORD, com si fos un DOSSIER, posant el títol, l’índex i les preguntes...
  • Pots consultar al llibre o en d'altres mitjans però RECORDA que NO POTS copiar la informació directament, sinó que l’has de redactar tu amb les teves paraules. Les respostes copiades literalment no seran corregides.
Qüestionari:

PALEOLÍTIC
1.- Explica quina feina fa un historiador?

2.- Explica quins són els tipus de fonts primàries d'on pot treure informació un historiador? Posa 2 exemples de cadascuna.

3.- Ordena els següents períodes o etapes de la història.  
a) Edat mitjana     b) Neolític    c) Edat moderna     d) Paleolític      
e) Edat dels metalls  f) Edat contemporània     g) Edat antiga     

4.- Digues a quin segle pertany cada any: 221, 1492, 1964, 26, 921

5.- a) Quan diem que passem de la prehistòria a la història?
     b) Quin fet succeeix?
     c) Per què és tan important? Raona la resposta.

6.- Quines creus que eren les condicions necessàries perquè l’home del paleolític s’establís en un lloc determinat? Què hi havia d’haver? Raona la teva resposta.

7.- a) Ordena de més antic a més recent les següents espècies: homo sapients, homo erectus, homo habilis, home de Neandertal, australopitecs
     b) Fes un llistat de les principals característiques de cadascuna.

8.- a) Al llarg de la humanització, qui va descobrir i controlar el foc?
     b) Explica extensament i detalladament per què és important el descobriment del foc?

9.- Explica tot el què sàpigues sobre l’art del paleolític (com i on es feia, funcions o significat, principals representacions, característiques, regions on trobem més pintures...)

NEOLÍTIC
10.- Descriu com eren les cabanes de l’home del neolític i de què estaven fetes.

11.- Quines diferències hi ha entre les pintures del paleolític i del neolític

12.- a) Dibuixa un menhir i un dolmen –posa el nom de cadascun-.
       b) Quina finalitat tenia cadascuna d'aquelles construccions?
       c) Quina diferència hi ha entre un dolmen i un cromlec?

13.- Explica molt extensament la importància de l’elaboració dels metalls.

MESOPOTÀMIA
14.- a) Per què les primeres civilitzacions s'anomenen "fluvials"?
       b) Quines van ser les grans civilitzacions fluvials?
       c) Al costat de quins rius es van desenvolupar?

15.- Quines són les grans aportacions de sumeris i babilonis?

16.- Descriu l'estructura social de la societat mesopotàmica.

17.- Quines semblances o diferències hi ha entre la teva religió o creença amb les dels mesopotàmics.

18.- Quines diferències hi ha entre un ziggurat i un temple?

19.- Quins elements arquitectònics van inventar els mesopotàmics? Descriu-los.

20.- Indica i explica on, quan i perquè va aparèixer l’escriptura?

21.- Explica amb les teves paraules quines són les característiques de les civilitzacions fluvials.


EGIPTE
22.- On es troben la majoria de tombes o piràmides de l’antic Egipte? Quina explicació dónes a aquest fet?

23.- Descriu extensament quines conseqüències tenia la crescuda del Nil a l'antic Egipte. 

24.- Per què va ser tan important trobar la pedra Rosetta? 

25.- Digues les característiques principals de l'arquitectura i de l’escultura egípcia.

26.- Explica àmpliament perquè momificaven els cadàvers, com ho feien, on els enterraven, què hi posaven...

27.- a) Quina diferència hi ha entre càmera funerària, sarcòfag, mòmia i tomba?
b) Què podríem trobar dins d’una tomba de l’antic Egipte? Perquè posaven aquests objectes?

GRÈCIA
28.- Quan, per on i per què es va produir l'expansió grega per la Mediterrània?

29.- Quines diferències hi ha entre les polis d'Esparta i d’Atenes?

30.- Dibuixa un temple grec i, amb fletxes, digues el nom de les diferents parts.

31.- Què són els mites? Explica un mite grec.

32.- Escull una divinitat grega i redacta la seva "tarja de presentació" (nom, qui és, amb què se'l representa...)


GEOGRAFIA
33.- a) Com es diu la teva comarca?
       b) Digues el nom de les comarques que l’envolten.
      c) Digues el nom de les capitals d’aquestes comarques.

34.- Si vas des de Figueres fins a Amposta, digues per ordre les comarques que et trobaràs.

35.- Quins pobles toquen a Vinebre?

36.- Digues, ordenadament, els països que et trobaràs si vas des de Grècia fins a Portugal, sempre passant per la costa.