dijous, 10 d’octubre del 2019

Prepara el teu examen del Paleolític

Per a preparar bé l'examen del proper DIJOUS 17 d'octubre cal estudiar i saber les següents preguntes:
1.- Saber posar el nom dels pobles de la teva comarca (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 
2.- Saber el nom de les comarques que toquen a la Ribera d'Ebre i les seves capitals (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 
3.- Explica quina feina fa un historiador?
4.- Quins són els tipus de fonts primàries d'on pot treure informació un historiador?
5.- Pensa -i escriu- un objecte de cadascun dels tipus de fonts primàries que utilitza l'historiador. 
6.- Completa la següent línia cronològica amb les paraules següents:
a)     Edat mitjana
b)     Neolític
c)     Edat contemporània
d)     Edat moderna
e)     Paleolític
f)      Edat antiga

PREHISTÒRIA
HISTÒRIA7.- Saber distribuir dates, de la més antiga a la més moderna, i indicar a quin segle pertanyen.
8.- Quan diem que passem de la prehistòria a la història? Quin fet succeeix? Per què és tan important? Raona la resposta.
9.- Quines creus que eren les condicions necessàries perquè l’home del paleolític s’establís en un lloc determinat? Què hi havia d’haver? 
10.- Al llarg de la humanització, qui va descobrir i controlar el foc? Per què és important el descobriment del foc? –explica extensament i detalladament-.
11.- Com va ser el procés d'hominització?
12.- a) Ordena de més antic a més recent les següents espècies: homo sapiens, homo erectus, homo habilis, home de Neandertal, australopitecs
       b) Fes un llistat de les principals característiques de cadascuna.
13.- Omple el quadre següent amb les característiques de l’home del paleolític:


Paleolític (pedra vella)
On viuen?

Grups

Esperança vida

Economia (de què viuen)

Objectes

Creences

Art
14.- VOCABULARI:

  • Iconografia
  • Balma
  • Sílex
  • Bipedisme
  • Hominització
  • Ascla