dilluns, 6 de novembre del 2017

Prepara l'examen del neolític i l'edat dels metalls

Per a preparar bé l'examen cal estudiar i saber les següents preguntes. Recorda que l'examen serà el dijous 8 de novembre.

1.- Saber posar el nom dels pobles de la teva comarca (trobaràs la resposta en aquest enllaç).

2.- Saber el nom de les comarques que toquen a la Ribera d'Ebre i les seves capitals (trobaràs la resposta en aquest enllaç).


Preguntes breus

3.- Què significa “divisió social”?

4.- Què entenem per especialització del treball?

5.- Descriu com eren les cabanes de l’home del neolític i de què estaven fetes.

6.- Quines diferències hi ha entre les pintures del paleolític i del neolític

7.- Has de saber dibuixar un menhir, un dolmen, un cromlec. Quina finalitat tenia cadascuna d'aquelles construccions?
8.- a.- Quines van ser les primeres espècies conreades i a on van conrear-se?
     b.- Quins van ser els primers animals en domesticar-se?PREGUNTES PER REFLEXIONAR:

9.- Digues i raona a quin període o edat correspondria un jaciment arqueològic on hi hagués:

 • Un dolmen amb restes d’ossos
 • Pintures parietals, restes de ceràmica cardial, sílex i cendres
 • Pedres sense polir, ossos, cendres i una falç
 • Pintures parietals, una motlle per fondre metalls, sílex i cendres


PREGUNTES EXPLICATIVES I/O DESCRIPTIVES (s’han d’explicar àmpliament):

10.- Explica molt extensament la importància de l’elaboració dels metalls.

11.- Fes un esquema relacionant els grans invents de l’edat dels metalls amb el desenvolupament del comerç i les ciutats. Explica aquest esquema.

13.- Omple el quadre següent amb les característiques de l’home del paleolític, neolític i l’edat dels metalls:
Paleolític
Neolític
Edat dels metalls
On viuen?GrupsEsperança vidaRelacions socialsEconomiaObjectesArt


14.- VOCABULARI:

 • Aixovar
 • Megalític
 • Necròpolis
 • Nòmada
 • Ascles
 • Pigment
 • Megalític
 • Sedentari