dissabte, 17 de juny del 2017

Examen recuperació de juny

L'examen de recuperació de Geografia i Història serà el proper dilluns 19 de 8:30 a 9:30.
Per aprovar aquest examen de juny cal que presenteu el dossier de cadascun dels trimestres suspesos correctament elaborat i presentat, seguint els criteris de presentació que ja coneixeu.
Hi haurà una prova escrita per cada trimestre que s'hagi de recuperar. Les preguntes d'aquesta prova escrita sortiran dels exàmens que hem fet al llarg de cada trimestre i les podeu consultar en aquest mateix bloc mirant al trimestre corresponent.