dimarts, 21 de febrer del 2023

Prepara l'examen sobre la Civilització grega

Per a preparar bé l'examen sobre Grècia que farem el proper DIMECRES 1 DE MARÇ estudia les següents preguntes:

1.- Saber el nom de totes les comarques de Catalunya i les seves capitals (trobaràs la resposta en aquest enllaç).

Preguntes breus:
3.- Com eren les explotacions agrícoles a la Grècia clàssica? Quins eren els principals conreus?
4.- Quines eren les principals activitats econòmiques que es feien a les polis?
5.- Quan, per on i per què es va produir l'expansió grega per la Mediterrània?
6.- Quines diferències hi ha entre les polis d'Esparta i Atenes?
7.- Saber dibuixar un temple grec i saber indicar les seves parts.
8.- Saber dibuixar els diferents tipus de capitells.
9.- Que són els mites? Saber-ne explicar algun.
10.- On es construïen els teatres grecs? què aprofitaven? Quines són les principals parts del teatre?
11.- Dibuixar la piràmide social de l’antiga Grècia

PREGUNTES EXPLICATIVES I/O DESCRIPTIVES
12.- Per què es van produir les guerres Mèdiques? A qui va enfrontar? Quin va ser el seu desenvolupament? Quines conseqüències van tenir?
13.- Explicar molt extensament tot el què sàpigues sobre la religió grega.

VOCABULARI:
 • Paleàpolis
 • Dracma
 • Clepsidra 
 • Heroi 
 • Neàpolis 
 • Ciutats-estat
 • Acròpolis 
 • Cabotatge
 • Àgora 
 • Ciclop 
 • Centaure 
 • Mont Olimpi

35.- La civilització grega (05): L'arquitectura

ELS EDIFICIS PRINCIPALS
 
Els TEMPLES són les principals construccions realitzades pels grecs. Algunes de les seves característiques són (p. 234, ed. Santillana):
 1. Construïts amb marbre blanc i pintats
 2. Base rectangular i més petits que els egipcis
 3. Hi distingim:
  1. pronaos era el vestíbul
  2. naos i sala principal on hi havia l'estàtua de la divinitat
  3. opistòdom, lloc on es dipositaven les ofrenes
 4. Amb coberta arquitravada i teulada de dos aiguavessos
 5. Cercaven l'harmonia, la bellesa i la proporcionalitat
 6. Formats per columnes de diferents estils: dòrica, jònica o coríntia, segons l'època1.- Dibuixa un capitell dòric, un de jònic i un de corinti
2.- Dibuixa la façana d'un temple grec de 6 columnes, dos de cadascun dels estils indicats. En aquest temple senyala, amb fletxes, les següents parts: escales, basament, fust, columnes acanalades, coixí, abac, capitell, arquitrau, fris amb les metopes i els triglifs, i el frontó. 

ELS TEATRES (p. 241, ed. Santillana)1.- On es construien els teatres grecs? què aprofitaven?
2.- Quines són les principals parts del teatre?

dimecres, 15 de febrer del 2023

34.- La civilització grega (04): La religió i la mitologia

LA RELIGIÓ GREGA
 • Els grecs eren politeistes
 • Els Déus principals, encapçalats per Zeus, vivien al mont Olimp.
 • Cada polis creia en la seva divinitat protectora a la qual rendia culte
 • Els Déus eren immortals i tenien aspecte humà, amb els mateixos instints, sentiments i necessitats que els homes.
 • També creien en els herois, fills d'un déu amb un mortal. Alguns d'aquests eren Ulisses, Aquil·les o Hércules. Els herois eren fundadors de ciutats.
 • Crien en figures fantàstiques com els ciclops o els centaures.
 • Van inventar la mitologia. A través dels mites s'explicaven el món, amb els Déus i els herois com a protagonistes
 • Els temples eren la casa dels déus, i com que tenien caràcter humà, se'ls tenia que oferir allò que necessitaven: aliments i riqueses. Els encarregats de servir-los eren els sacerdots i sacerdotesses.
 • En els temples es podia conèixer l'opinió dels déus a través dels oracles, que eren els missatges dels déus que podien ser interpretats pels endevins. L'oracle més famós era el de Delfos.
 • Els grecs feien diferents tipus de rituals per a acontentar els déus:
  • Casa: cada família tenia un petit altar dedicat a la deessa de la llar i als morts
  • Ciutat: a l'acròpoli sacerdots i magistrats organitzaven processons, ofrenes, oracions i sacrificis d'animals
  • Santuaris: Oferien als déus representacions teatrals i competicions esportives, com els coneguts jocs olímpics que, cada 4 anys, se celebraven a Olímpia.

1.- Escull una divinitat grega, busca informació i redacta la seva "tarja de presentació" (nom, qui és, amb què se'l representa...) -p. 250 ed. Santillana-.
2.- Busca informació sobre el Mite del Minotaure o mira algun vídeo que expliqui la seva història i fes-ne un resum.   
 
3.- Ves a aquest enllaç on trobaràs informació sobre quins objectes utilitzaven els oracles per a endevinar. Digues el nom d'aquests objectes.
4.- Vocabulari:
 • Heroi:
 • Ciclop:
 • Centaure:
 • Mont Olimp: 

dissabte, 4 de febrer del 2023

33.- La civilització grega (03): societat i economia

LA SOCIETAT GREGA

Els grecs van inventar la democràcia, però no era com la que tenim avui dia. Aleshores la seva societat era força desigual i no tothom podia participar en la vida democràtica. 

1.- Explica les diferències entre un ciutadà i un no ciutadà en l'antiga Grècia (p. 246 ed. Santillana)
2.- Dibuixa la piràmide social de l'antiga Grècia.
3.- Fes un esquema de com funcionava la democràcia atenenca (p. 238 ed. Santillana)
4.- Vocabulari:
 • Democràcia
 • Clepsidra

L'ACTIVITAT ECONÒMICA
Els antics grecs es dedicaven bàsicament a tres activitats: l'agricultura, l'artesania i el comerç (p. 247 ed. Santillana)

1.- Quines eren les principals activitats econòmiques que es feien a la ciutat?
2.- Com eren les explotacions agrícoles? Quins eren els principals conreus?
3.- Quines eren les principals activitats artesanes?
4.- Vocabulari:

 • Dracma
5.- Descriu les imatges següents (per a fer una bona descripció has de presentar l'objecte, dir què és, quina funció té, donar informació del què veus, utilitzar vocabulari adient...)


Per a saber més informació sobre el món de la ceràmica grega ves a aquest enllaç.

EMPÒRION, LA PRIMERA COLÒNIA GREGA A CATALUNYA
Els grecs eren un poble de comerciants que es va desplaçar per tota la Mediterrània buscant nous mercats on poder bescanviar els seus productes per altres que no tenia. El sistema de navegació que utilitzava s'anomenava cabotatge, i consistia en resseguir la costa fins a trobar el lloc adequat per a anclar i cercar pobles amb qui poder intercanviar productes. És d'aquesta manera com a principis del s. VI aC va fundar la seva primera colònia a la península, Empòrion.


Quan van arribar es van assentar primerament a la paleàpolis, en un illot proper a fi de disposar de millor defensa. Veient el caràcter pacífic i comercial dels indígens no van tardar en construir la neàpolis en terra ferma.

1.- Descriu les il·lustracions de les p. 247 i 249 ed. Santillana. Utilitza el vocabulari que coneixes.
2.- Per què et sembla que els grecs van escollir aquest lloc per a fundar la seva primera colònia a la península?
3.- Asclepi és l'estàtua del Déu trobada a Empúries. Busca informació i fes-ne un resum.