dijous, 23 de setembre de 2021

03 L'historiador és com un detectiu

 

CONTESTA:
(*) Pots consultar les pàgines 160 i 161 el llibre de Santillana

1.- Explica quina feina fa un historiador?*

2.- Quins són els tipus de font d'on treu informació un historiador?*

3.- Pensa -i escriu- un objecte de cadascun dels tipus de fonts primàries que utilitza l'historiador.
 
4.- Busca un objecte, un aparell, del qual desconeguis el seu ús. Fes una fotografia, demana als pares o avis quina funció tenia, i fes una fitxa posant:
 • Nom de l'objecte 
 • Fotografia de l'objecte
 • Explicació de la seva funcionalitat
5.- Digues a quines fonts corresponen les següents imatges:
dimarts, 21 de setembre de 2021

02 Els pobles de la Ribera d'Ebre

Saber d'on venim i qui som ens ajuda a conèixer-nos més i millor, permet situar-nos en la història i, tot plegat, ens ensenya a ser més respectuosos amb els companys i companyes que venen d'altres contrades, d'altres contexts, d'altres realitats.

Per això és important conèixer el nostre poble, els pobles que ens envolten, la comarca on vivim, les comarques que ens envolten, el país on vivim, els països que ens envolten, el continent on vivim, els continents que hi ha a la terra.

Durant tot el curs anirem repassant els pobles de la Ribera d'Ebre, les comarques que ens envolten així com les comarques de Catalunya. 
Per això t'adjunto aquest mapa que t'ajudarà a fer el teu.En aquest enllaç trobaràs els mapes de les comarques de Catalunya.
Activitat:
 1. Dibuixa el mapa de la Ribera d'Ebre i situa els pobles.

diumenge, 12 de setembre de 2021

01 L'arbre genealògic

1.- Què és un arbre genealògic?

2.- Per què et sembla que pot servir?

3.- Pregunta, investiga i anota:   

 • el nom i cognoms
 • el lloc de naixement
 • la data de naixement
dels teus germans, pares, avis i besavis (si ets capaç de trobar referències més antigues també anota-les).

Pots obtenir aquesta informació, entre d’altres, a través de:

 • FONTS ORALS (preguntant) 
 • FONTS ESCRITES (DNI, passaport, partides de naixement, testaments, cartes...) 
 • FONTS ICONOGRÀFIQUES (fotografies, làpides...) 
Data límit: 20/09/21

Inici de curs 2021-2022

 

Quan el temps és l’antic company
que et fa ric en records i pobre en el que vindrà,
i amb el vent tan brau i amb el riu fidel,
penso que tenim sort d'emprendre aquest camí plegats.

Que aquesta adaptació dels versos de Lluís Llach ens acompanyi en el nou viatge que encetem tots plegats. Un camí que iniciem amb l'embarcació buida però que amb esforç, compromís i respecte omplirem de coneixences, aprenentatges i riques experiències.

Que tingueu una bona travessia!

dilluns, 14 de juny de 2021

Examen recuperació Geografia i història curs 2020-21

L'examen de recuperació de tot el curs es farà el dilluns 21. 
L'alumnat que ha de recuperar se li ha fet arribar les possibles preguntes de l'examen per correu electrònic.

dissabte, 5 de juny de 2021

62 Prepara l'examen de Geografia

Per a preparar bé l'examen de geografia que farem el proper DIMARTS 8 estudia les següents preguntes:

 1. Defineix: afluent, conca hidrogràfica, cabal, delta, meandre i plana al·luvial. 
 2. Quines diferències hi ha entre el curs alt, curs mitjà i curs baix d'un riu?
 3. Fes un llistat dels usos als quals es destinen les aigües dels rius? 
 4. Raona per què no es poden formar meandres al curs alt d'un riu.
 5. Fes un llistat de les diferents causes de contaminació de les aigües i descriu-les.
 6. De quina manera les activitats agrícoles i ramaderes poden contaminar les aigües d'un aqüífer? 
 7. Enumera i explica els factors que modifiquen la temperatura terrestre i explica de quina manera influeix cadascun.
 8. Enumera i explica els factors que modifiquen les precipitacions.
 9. Saber fer i interpretar un climograma.
 10. Quins climes hi ha a Europa? 
 11. Quins climes trobem a la península ibèrica?  
 12. Quins altres països o zones del món tenen un clima semblant al de la península ibèrica? 
 13. Hi pot haver clima de muntanya  a la zona càlida? Explica-ho.  
 14. Saber fer un mapa de la península ibèrica col·locant les següents serralades (Pirineus, Muntanyes Basques, Serralada Cantàbrica, Massis Galaic, Sistema Central, Sistema Ibèric, Sistema Mediterrani Català,  Montes de Toledo, Sierra Morena, Serrada Subbètica i Serralada Penibètica) i depressions (de l'Ebre, del Guadalquivir) i la Submeseta Nord i Submeseta Sud.
 15. Saber fer un mapa de la península ibèrica col·locant els següents rius i afluents: Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Xúquer, Ebre, Segre, Nervión, Nalón i Navia.
 16. Quins són els principals rius del vessant mediterràni, atlàntic i cantàbric? 
 17. Com són els rius del vessant cantàbric? Per què? Posa exemples. 
 18. Com són els rius del vessant mediterrani? Hi ha alguna excepció?
 19. Saber els països i capitals d'Europa i saber-los situar.

dijous, 3 de juny de 2021

61 Relleu i hidrografia de Catalunya

 1. Fes un mapa de Catalunya amb les principals serralades, serres i pics.
 2. Fes un mapa de Catalunya amb els principals rius i afluents.
 3. Explica com és el relleu de Catalunya.
 4. Assenyala els trets característics del litoral català.
 5. Quantes xarxes hidrogràfiques podem trobar a Catalunya? Digues alguns rius de cadascuna.
 6. Digues les característiques principals d'aquestes xarxes.

dimecres, 2 de juny de 2021

60 Relleu i hidrografia de la península ibèrica

 Ed. Santillana (p. 143-145)
 
ACTIVITATS:
 1. Fes un mapa de la península ibèrica amb les principals serralades, serres i pics. Posa-hi també els caps i golfs més importants.
 2. Fes un mapa de la península ibèrica amb els principals rius i afluents. Pinta de color diferent les diferents vessants.
 3. Quins són els principals rius del vessant mediterràni, atlàntic i cantàbric?
 4. Com són els rius del vessant cantàbric? Per què? Posa exemples.
 5. Com són els rius del vessant mediterrani? Hi ha alguna excepció?

59 Els climes de la Terra

A grans trets podem diferenciar la Terra en tres grans zones climàtiques (ed. Santillana p. 80):
Climes càlids:
 • Equatorial
  • Temperatures càlides i varien poc al llarg de l'any. 
  • Precipitacions regulars i molt abundants, superiors als 2000 mm anuals
 • Tropical:
  • Temperatures altes
  • Precipitacions abundants en el tròpic humit i força escasses en el tròpic sec (concentrades en una estació humida llarga en l'humit i breu en el sec
 • Desèrtic:
  • Temperatures molt elevades durant el dia
  • precipitacions molt escasses i inferiors a 250 mm anuals
Climes temperats:
 • Mediterrani
  • Hiverns suaus i estius càlids
  • Precipitacions escasses (400 mm anuals) o irregulars
  • Sequera estival
 • Oceànic o atlàntic:
  • Temperatures suaus durant tot l'any.
  • Precipitacions abundants (1000 mm) i regulars
 • Continental:  
  • Hiverns molt freds i estius càlids
  • Precipitacions superen els 500 mm i es concentren a l'estiu
Climes freds:
 • Clima polar
  • Es troba als cercles polars
  • Temperatures més baixes del plantea
  • Precipitacions gairebé inexistents
 • Clima de muntanya alta:
  • Precipitacions abundants, sovint en forma de neu
ACTIVITATS (p. 80-83):
 1. En quins continents trobem el clima equatorial
 2. Quins climes hi ha a Europa?
 3. Quins climes trobem a la península ibèrica? 
 4. Quins altres països o zones tenen un clima semblant al de la península ibèrica?
 5. Hi pot haver clima de muntanya  ala zona càlida? Explica-ho. 
 6. Escull un climograma de la p. 80 o 81 del clima on t'agradaria viure, explica els motius i dibuixa'l. 

dijous, 27 de maig de 2021

58.- Climogrames

Un climograma és un gràfic en el qual representem simultàniament els valors de temperatura mitjana mensual, mitjançant una línia, i els de precipitacions mensuals mitjançant barres verticals, per als dotze mesos de l’any.

Observa aquest climograma de Sevilla. Identifiques les parts? Sabries dir si hi ha moltes precipitacions o poques? I quina temperatura anual té? Quins són els mesos més secs? I els més càlids?

Com fer un climograma? (ed. Santillana p. 82-83)

1) Sobre un paper mil·limetrat tracem una línia horitzontal o eix de corrdenades. L’eix horitzontal es divideix en dotze intervals, que es corresponen amb els mesos de l’any.

2)A l’eix vertical esquerra situarem les freqüències de temperatura en ºC, tenint en compte si hi ha temperatures inferiors a 0 ºC, perquè en aquest cas caldrà deixar un espai per a representar-les. Les temperatures mitjanes mensuals s’uneixen amb una línia de color vermell.  

3) A l’eix vertical dret representarem les precipitacions, tenint en compte les proporcions que hem d’emprar en funció del total, sabent que hi haurà d’indicar el doble del valor utilitzat en l’eix vertical esquerre. A diferència de les temperatures, les precipitacions mai tenen valors negatius. Les precipitacions totals mensuals es representen amb una barra de color blau.

També pots consultar aquest enllaç.

ACTIVITATS: 

 1. Fes l'exercici 8 de la p. 83 ed. Santillana. 
 2. Digues i raona de quin clima deuen ser els següents climogrames. Poden ser d'Oslo, Alexandria o Berlín: