Roca de la Bruixeta

Roca de la Bruixeta

diumenge, 14 de juny de 2015

Recuperació de juny

Seguint els criteris d’avaluació del centre, els alumnes que han suspès el darrer trimestre amb menys de 4 han de presentar-se a la recuperació del trimestre. A part, si tenen 2 o més trimestres suspesos han de presentar-se de cadascun d’aquests.
Per aprovar aquest examen de juny cal que presenteu el dossier del o dels trimestres suspesos, correctament elaborat i presentat, seguint els criteris de presentació que ja coneixeu. Aquest dossier val el 20% de la prova.
 
A banda hi haurà una prova escrita per cada trimestre que s'hagi de recuperar. Les preguntes d'aquesta prova escrita sortiran dels exàmens que hem fet al llarg de cada trimestre.