dissabte, 22 d’octubre de 2022

10 El neolític (02)

 


Característiques de l’home del neolític (p.180-182 Ed. Santillana)

Neolític (pedra nova) –fa uns 10.000 anys a l’Orient Mitjà
On viuen?
Són sedentaris

Viuen en assentaments fixes al costat de rius o llacs

Construeixen petites cabanes circulars o rectangulars fetes amb un sòcol de pedres damunt les quals feien parets amb tovots. El sostre era de canyís.

Sovint aquestes cases tenien unes cledes que les protegien dels animals salvatges.

També disposen d’estables, corrals i magatzems.
Grups
Viuen en petites comunitats d’un centenar de persones les més petites
Esperança vida
Entre 35 i 40 anys
Relacions socials
Apareix l’especialització del treball. Unes persones es dediquen a l’agricultura, d’altres a la cura del bestiar i d’altres són artesans.

Apareix la figura del cap del poblat que és qui el dirigeix.

Apareix la propietat privada i, amb aquesta, les desigualtats socials
Economia
Es dediquen a l’agricultura, la ramaderia i l’artesania (terrissaires, canyissers...)

L’agricultura s’inicia amb el conreu del blat a Orient Mitjà i Europa, l’arròs a Àsia, i el blat de moro i les patates a Amèrica

La ramaderia s’inicia amb la domesticació del gos, l’ovella, la cabra, el bou i el cavall.

Aprenen a conservar els aliments

La recol·lecció continua però ja no és la única font de subsistència.
Objectes
Pedres polides (sílex o obsidiana): puntes de fletxa, aixades, pics, falç...

Molins de pedra per a moldre el gra

Atuells de ceràmica

Atuells de canya i vímet (cistells, canyissos...)

Telers per a fer teixits
Creences
Creien en forces de la natura relacionades amb el conreu de la terra (sol, pluja, estels...)

Culte a la fertilitat, per això fan petites figures anomenades deesses que s’enterren per demanar bones collites

Enterraments en necròpolis (fora dels pobles), sovint en urnes de ceràmica.
Art
Pintures i gravats

Són més esquemàtics.

Es busca representar escenes.

Es pinta més en un sol color.

Destaquen les pintures de la zona de llevant peninsular.

A la Ribera d’Ebre hi ha pintures a Tivissa, a les Garrigues en trobem al Cogul i al Montsià destaquen les d’Ulldecona.


RESPON:
1.- Fes un esquema de les característiques de la societat neolítica.
2.- Explica l'esquema anterior.

dimecres, 19 d’octubre de 2022

09 El neolític (01)

Neolític vol dir "pedra nova" i és una manera de remarcar que durant aquest període hi ha tot un seguit d'importants avenços tècnics:
Es van elaborar eines amb pedra polida com ara aixades, falç i molins.

Es va inventar la ceràmica. Això va permetre transportar aliments i altres productes alhora que guardar el gra.
La ceràmica es feia a mà amb el sistema anomenat de "xurro", i progressivament es va anar decorant amb impressió de marques fetes amb petxines o altres objectes, o bé fent petits pessics com si fossin cordons.
Es van començar a fabricar teixits en telers senzills, utilitzant fusaioles de pedra o fang. 

RESPON:
1.- Quins són els grans canvis tècnics que apareixen al neolític? Explica per què són tan importants.

dilluns, 10 d’octubre de 2022

08 Prepara l'examen del Paleolític

Per a preparar bé l'examen del proper DIMECRES 19 d'octubre cal estudiar les següents preguntes:
 
1.- Saber posar el nom dels pobles de la teva comarca (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 
 
2.- Saber el nom de les comarques que toquen a la Ribera d'Ebre i les seves capitals (trobaràs la resposta en aquest enllaç). 
 
3.- Saber distribuir dates, de la més antiga a la més moderna, i indicar a quin segle pertanyen.
 
4.- Quines creus que havien de ser les condicions necessàries perquè l’home del paleolític s’establís en un lloc determinat? Què hi havia d’haver? 
 
5.- Com va ser el procés d'hominització? Quins són els principals canvis d'aquest procés?

6.- Omple el quadre següent amb les característiques de l’home del paleolític:


Paleolític
On viuen?

Viuen en grups de...

Esperança vida

Activitats principals (de què viuen)

Objectes que tenen

Creences

ArtPREGUNTES PER A DESCRIURE I EXPLICAR ÀMPLIAMENT
7.- Al llarg de la humanització, qui va descobrir i controlar el foc? Per què és important el descobriment del foc? –explica extensament i detalladament-.
 
8.- a) Ordena de més antic a més recent les següents espècies: homo sapiens, homo erectus, homo habilis, home de Neandertal, australopitec
       b) Fes un llistat de les principals característiques de cadascuna.
 
9.- VOCABULARI:
 • Iconografia
 • Bifaç
 • Paleolític
 • Balma
 • Sílex
 • Bipedisme
 • Hominització
 • Ascla

07 El Paleolític (02): El foc

La descoberta i control del foc, fa uns 500.000 anys va ser un esdeveniment importantíssim en l'evolució de la humanitat. El foc permetia: 

 • Protegir-se dels enemics, particularment animals
 • Resguardar-se del fred
 • Preparar els aliments
 • Preparar eines més resistents
 • Il·luminar-se en la foscor, per tant, allargar la nit la qual cosa permetia fer objectes a redós de la llar, desenvolupar el llenguatge, exposar idees i vivències, desenvolupar l'art...
 
 https://youtu.be/BWbB1aourIs

dijous, 6 d’octubre de 2022

06 Paleolític (01): Eines

 

1.- Com devien ser les primeres eines de l'home del paleolític? Descriu-les.
2.- Observa aquesta il·lustració i fes un llistat de les principals activitats de l'home del paleolític.
 

3.- Visualitza aquest vídeo i fes un resum de tots aquells avenços que es mostren.

 https://youtu.be/B-KUT46wbfo